İletişim İş Fırsatları Etkinlikler

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN METNİ

İCES Yurtdışı Bireysel Kariyer Gelişim Uluslararası Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.  tarafından yayınlanan Aydınlatma Metnini ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve aşağıdaki detaylı bir şekilde sayılacak hususlar doğrultusunda kişisel verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine ve saklanmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kimlik, iletişim, adres, ad-soyad veya unvan, kimlik, vergi numarası, Mersis numarası, yaş, cinsiyet, meslek, ticari faaliyet,  banka hesap bilgileri, biyometrik veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler gibi kişisel verilerimin, ticari faaliyetin yürütülmesi, ticari faaliyet kapsamında etkinlik ve kampanyalardan haber verilebilmesi, sözleşmesel yükümlülüklerin yerinde getirilmesi ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlardan herhangi biri veya birkaçının bulunması hallerinde, İCES Yurtdışı Bireysel Kariyer Gelişim Uluslararası Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve verilen hizmet kapsamında gerekli görülen üçüncü kişilere veya işbirliği yapılan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara aktarılmasına muvakafat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir, ad – soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı – baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, biyometrik veri bilgilerini içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport belgeleri,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi,
  •   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları, fiziksel mekan güvenlik bilgisi kapsamında giren kayıtlar,
  • Kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,
  •  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen gerçek kişilere biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgisi, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler gibi özel nitelikli kişisel verileri veriler,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; İCES Yurtdışı Bireysel Kariyer Gelişim Uluslararası Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

İCES Yurtdışı Bireysel Kariyer Gelişim Uluslararası Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında web sitesinde bulunan Aydınlatma Metnini ve haklarımı okudum ve kişisel verilerimin belirtilen hususlarda işlenmesine rızamın bulunduğunu beyan ve kabul ediyorum.

Hızlı İletişim İçin Hemen Arayın 444 2 203
Bilgi İste