İletişim İş Fırsatları Etkinlikler
29 Aralık 2021
11 Dakika
Dünyada En Çok Konuşulan Diller

Dünyada en çok konuşulan dillerin hangileri olduğunu hiç merak ettiniz mi? Şu anda 7.000'den fazla dil olmasına rağmen, sadece 23'ü dünya nüfusunun yarısından fazlasını kapsıyor. Bu sadece bir istatistik meselesi değildir, küresel bir genişleme stratejisi planlarken temel bir gerçektir. İster iş ister kişisel kullanım için, ikinci veya üçüncü bir dil bilmek yeni ufuklar açar.

Dünyada en çok konuşulan Diller Sıralaması

Dünyada en çok konuşulan dillerin bilinmesi ise, yeni bir dil öğrenirken kişilere fikir verebilir. Buradaki önemli nokta dünyada en çok konuşulan dillerin ve coğrafyalara dair doğru bilgiler elde etmek ve bu dillerin yüzde kaç oranında anadili olan kişiler olduğunu fark etmek gerekir. Aşağıda dünyada en çok konuşulan ilk 10 dilin sıralaması vardır.

1. İngilizce (1.132 milyon)

İngilizce 2021 yılı güncel verilerine göre dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında birinci sıradadır. 379 milyon kişi İngilizce’yi anadili olarak konuşmaktadır. Bu aslında dilin dünyadaki yaygın kulllanımına dair çok açık bir bilgi vermektedir. İngilizce’yi anadili olmayan 753 milyon kişi konuşmaktadır. İngilizce de bugünün evrensel dilidir. Uluslararası ticaret, turizm, teknoloji vb. alanlarda varsayılan dildir. İngilizceyi anadili gibi konuşmak isteyenlerdenseniz İngilitere Dil Okulları oldukça iyi bir seçenek olacaktır.

İspanyolca ve İngilizce konuşan iki dilli bir kişi, İnternet'e bağlanan 3 kişiden 1'ini anlayabilir (Internet World Stats, 2019). Ayrıca, web'de yayınlanan her şeyin %60'ına erişebilir.

2. Mandarin (1.117 milyon)

Çince’nin Pekin Lehçesi olan Mandarin dili Çin Halk Cumhuriyeti’nin ve Tayvan’ın resmi dilidir. 918 milyon kişi Mandarin dilini anadili olarak konuşmaktadır. Bunun yanı sıra 199 milyon kişi de anadili olmamasına rağmen bu dili konuşmaktadır. Bu rakamların toplamında Mandarin dünyanın en çok konuşulan ikinci dili olmaktadır.  Ancak, yalnızca anadili İngilizce olan kişiler dikkate alınırsa ilkidir.

Mandarin aslında bir dil değil, Çin dilinin bir dizi lehçesidir. Bu lehçeleri tek bir isim altında birleştiren şey, konuşanların birbirlerini anlayabilmeleridir.

İnternete bağlananların %20'si Çince konuşsa da, web'de bulunan içeriğin %1'inden biraz fazlası bu dildedir.

3. Hintçe (615 milyon)

Hindistan dünyanın en kalabalık nüfuslarından birine sahiptir Bu bakımdan anadili Hintçe olan kişi sayısı oldukça yüksektir. 341 milyon kişi anadili Hintçe olarak kouşmaktadır. Anadili Hintçe olmayan 274 milyon kişi ise Hintçe’yi öğrenmiş ve konuşmaktadır. 

Hintçe, İngilizce ile birlikte dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'ın 22 resmi dilinden biridir. Bölgenin dilsel çeşitliliği (1.600'den fazla dil bir arada bulunur), bölgeyi lingua franca olarak kullanan anadili olmayanların yüksek oranını açıklar.

4. İspanyolca (534 milyon)

İspanyolca konuşulan coğrafya gün geçtikçe artmaktadır. Dünyanın en çok konuşulan 4. dili olan İspanyolcayı da tüm dünyada 534 milyon kişi konuşmaktadır. Anadili İspanyolca olan 460 milyon kişi ile birlikte anadili İspanyolca olmayan 74 milyon kişi bulunmaktadır. 

Ana dili konuşanların sayısı açısından dünyada en çok konuşulan ikinci dildir. Aynı zamanda internette en çok kullanılan üçüncü dildir. Bu veri oldukça önemlidir. İspanyolca gün geçtikçe gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir. İspanyolca öğrenmek için İspanya Dil Okullarından birini tercih edebilir ve dünyanın en çok konuşulan 4. dilini öğrenebilirsiniz.

Muazzam sömürge genişlemesi İspanyolca’nın yalnızca Amerika'ya değil, Afrika ve Asya'ya da yayılmasına sebep olmuştur. Göç nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri dünyada en çok İspanyolca konuşan ikinci ülkedir.

5. Fransızca (280 milyon)

Fransızca da dünyada konuşulan diller arasında oldukça iddialı bir sıraya sahiptir. Anadili Fransızca olan 77 milyon kişi ile birlikte 203 milyon kişi Fransızca’yı anadili olmamasına rağmen konuşmaktadır. 

Sömürgecilik ile dünyaya yayılan Fransızlar ile birlikte Fransızca  farklı kıtalarda 29 ülkenin resmi dili olmuştur. Ancak Fransızca’yı bununla birlikte Fransız sanatın ve kültürün dili olarak öne çıkmaktadır.

İngilizce iş diliyse, Fransızca da kültür dili olarak kabul edilmiştir. Muazzam önemi, anadili olmayan üçüncü en büyük dil olduğu gerçeğine de yansımaktadır. Fransızca öğrenmek için Fransa’ya gidebilir ve Fransa dil okulları opsiyonlarını düşünebilirsiniz.

6. Arapça (274 milyon)

Arapça’da dünyada önemli ölçüde konuşulan dillerden biridir. Son yıllarda gittikçe popülerleşen bu dili anadili olarak konuşan 245 milyon kişi vardır. Bununla birlikte 29 milyon kişi de anadili olmadan bu dili konuşanlardandır. 

Arapça 26 ülkenin resmi dilidir. Bu bölgesel dağılım nedeniyle, aslında bir lehçeler topluluğudur. Aynı zamanda İslam'ın ayin dilidir. Arap dünyasının muazzam kültürel mirasına değer veren sadece dil değil, aynı zamanda dünyanın bu bölgesinde iş için gerekli bir araçtır.

7. Bengalce (265 milyon)

Bengalce, Bangladeş'in resmi dilidir. Bu kadar küçük bir bölgede konuşulan bir dilin dünyanın en çok konuşulan dilleri listesinde yer alması şaşırtıcı gelebilir. Ancak gerçek, o bölgenin nüfus yoğunluğu ile açıklanmaktadır. Hindistan ve Burma'nın bazı bölgelerinde de konuşulmaktadır. Anadili Bengalce olan kişi sayısı 228 milyoniken anadili olmayan kişi sayısı 37 milyondur. 

8. Rusça (258 milyon)

Bölgesel uzantısını düşünürsek, Rusça'nın dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında olması şaşırtıcı değildir.  Dört ülkenin resmi dilidir, ancak eski Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan tüm ülkelerde de konuşulur. Avrupa'da anadili en fazla olan dildir. Anadili Rusça olan ve bu dili konuşan kişi sayısı 154 milyon iken 104 milyon kişi de bu dili sonradan öğrenmiş ve konuşmaktadır.

9. Portekizce (234 milyon)

Portekizce, Avrupa sömürge döneminde genişleyen dillerden bir diğeridir. Bugün Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya arasında bölünmüş 9 ülkenin resmi dilidir. Bölgesel genişleme ve konuşmacı sayısı açısından en büyük üs Brezilya'dır. Aynı zamanda güney yarım kürede en çok konuşulan dildir. Anadili Portekizce olan  221 milyon kişinin yanı sıra anadili Portekizce olmayan 13 milyon kişi vardır.

10. Endonezya dili (198 milyon)

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'nın resmi dilidir. Konuşmacılarının çoğunun ana dili olmaması bakımından benzersizdir. Bu nedenle, 200'den fazla dilin olduğu bir ülkede karşılıklı anlayış için gerekli olan ikinci bir dildir. Anadili  43 milyon olan kişi bu dili konuşmaktadır. Endonezya dilini anadili olmadan öğrenen ve konuşan tam 155 milyon kişi bulunmaktadır.

Türkçe Dünyada En Çok Konuşulan Diller Arasında Kaçıncı Sıradadır?

Türkçe aslında tüm lehçeleri gö önünde bulundurulduğunda oldukça yüksek sayıda kişinin konuştuğu bir dildir. Dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında 20. sırada yer alan Türkçe’yi şuanda yaklaşık 180 ile 200 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Türk dillerinin en çok konuşulan lehçesi Türkiye Türkçesi olup tüm Türk dili konuşurlarının %40'ı bu dili konuşmaktadır. Bu dili Azerice, Özbekçe, Uygurca, Kazakça, Türkmence ve Tatarca takip etmektedir.Türkiye Türkçesi sıralamada bu sebeple 20. sırada yer almaktadır. Tüm lehçeleri ile birlikte Türkçe konuşan kişi sayısı düşünüldüğünde Türkçe ilk 5’e girmektedir.

Dünyada En Çok Öğrenilen Diller

Bir dilin popülerliği ile konuşulduğu ülke sayısı arasında yakın bir ilişki vardır. Bazı diller seyahat için eşsiz bir seçenek sunarken, bazıları da eğitim gereksinimleri veya sadece kişisel hedefler için kaçınılmaz bir ihtiyaç olabilir.

Fransızca, Çince, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, İngilizce ve Japonca dünyada en çok öğrenilen dillerdendir. 

Bu diller eğitim, konuşulan ülke sayısı, seyahat, kültür veya başka sebeplerden kaynaklı olarak gün geçtikçe ilgi odağında olan dillerdir. Eğitim ve iş için öne çıkan diller, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Japonca olurken, seyahat ve kültürel ve ticari sebeplerle de İspanyolca, Çince ve İtalyanca da gelişmektedir.

Hangi Dilleri Bilmek Gerekir?

En çok tercih edilen ve öğrenilmesinin fazlasıyla avantaj sağlayacağı bazı dilleri söylemek gerekirse;

  • İngilizce,
  • Çince,
  • İspanyolca
  • Arapça,
  • Almanca olarak sıralamak mümkündür.

İngilizce, günümüz şartlarında  evrensel bir dil olarak kabul görmüştür.Dünyada öğrenmek için en popüler ve en çok tercih edilen yabancı dildir. Yurtdışı dil okullarında en çok tercih edilen dillerin başında İngilizce yine ilk sıradadır. Çince, hangi yabancı dilleri öğrenmek gerekir diye bakıldığında ilk sırada yer almayı başarmış bir dildir. Öncelikli olarak Çince öğrenmenin zor olduğu aşikar, fakat imkansız bir olay değildir. İlk bakıldığında çok karmaşık görünebilir ama bu dilin grameri oldukça basittir. Hiçbir kelimede zamana, kişiye göre çekim yoktur.Dünyanın hemen hemen her bölgesiyle ithalat ve ihracat yapan bu ülkenin dilini öğrenmek kişileri iş alanında da bir adım öne taşıyacağı kesindir.

İspanyolca, dünyada en çok ülkede resmi dil olarak kullanılma özelliği dolayısıyla dünyada 3. sırada yer alan bir dildir. İngilizceden sonra Avrupa’da resmi olarak en çok konuşulan dil olduğu için İspanyolca öğrenildiğinde ister turistik açıdan, ister iş dünyasında oldukça faydası olacaktır. Arapça önceden olsa pek tercih edilen bir dil olarak görülmezdi. Şu an dünya sıralamasında 6. sırada olması bu dili öğrenmek için fazlasıyla yeterli bir sebep olabilir. Almanca ise Avrupa’nın kapılarını açan dil olma zöelliğindedir. Orta Avrupa ve Almanya civarında eğitim ve yaşam düşünen kişiler içinoldukça gereklidir. Üstelik Almanca dünya genelinde yaygın olmasa da Avrupa’da önemli bir sayıya sahiptir.

Dil Öğrenmenin Önemi

Yabancı dil öğrenmekistediğinizde karşınızda bir sürü seçenek olur. Filmler, müzikler, kitaplar, dergiler hatta oyunlar. Bunlardan faydalanarak kendinizi geliştirebilir ve profesyonel eğitiminize katkı sağlayabilirsiniz. Dil öğrenmeye hevesli tabir-i caizse dil öğrenmeye açsanız, kat edebileceğiniz yolları hayal edemezsiniz. Yabancı dil öğrenmek bir bakıma kendinizin neler yapabileceğinizi öğrenmenizdir. Dil öğrenmek, yeni bir kültüre, edebiyata ve o dile ait topluma dair birçok şeyi öğrenmek demektir. Yeni bir dil öğrenerek zihinsel bir gelişim, dünyaya dair yeni bir kapı açabilirsiniz. Yeni bir dil öğrenerek eğtim imkanlarınızı genişletebilir, iş hayatınızda fark yaratabilir ya da seyahatlerinizde daha sağlıklı iletişimler kurabilirsiniz.

Didem Atıcıer
Eğitim Danışmanı
Yüksek lisans, lisans ve lise programları için danışmanlık yapmakta ve ofislerimiz için Koordinatörlük görevlerini yürütmektedir.
Bilgi Almak İçin Formu Doldurup Gönderin, Sizi Arayalım!
Hızlı İletişim İçin Hemen Arayın 444 2 203
Bilgi İste