İletişim İş Fırsatları Etkinlikler
08 Kasım 2023
22 Dakika
Dünyada En iyi Eğitim Veren Ülkeler

Son zamanlarda eğitimi yurtdışında tamamlamak için gidenlerin sayısında ciddi bir artış görülmektedir. Yurtdışında lise eğitiminden, lisans eğitimine, yüksek lisanstan doktoraya kadar birçok alana talep yağmuru yağıyor. Peki bu kadar insan neden yurtdışında eğitim almak istiyor? Onları bu tercihe iten nedir? Türkiye’deki eğitim yetersiz mi geliyor? Neden yurtdışı? Diyor olabileceğinizi tahmin ediyoruz. Ve buna karşılık olarak cevabımız ise yurtdışında çok başarılı ve donanımlı eğitim sunan okulların olması. Birçok insanın yurtdışında eğitim almak istemesinin nedeni kendini en iyi şekilde geliştirebilmek ve bilgileri en iyi yerden temin edebilmek. Bunun için en iyi okul araştırmasında bulunup, o okullara başvuruda bulunuyorlar. Eğer siz de en iyi okulları barındıran ülkelerde eğitim görmek isteyenler arasında iseniz, bu araştırmayı sizi yormadan biz yaptık! 

Eğitim Seviyesi En Yüksek Ülkeler

Dünyanın farklı yerlerinde eğitim düzeyi ülkeden ülkeye değişmektedir. Genel olarak gelişmekte olan birçok ülke ve az gelişmiş ülke kaliteli eğitime, hatta sadece eğitime ihtiyaç duyabilir. Ancak gelişmiş ülkelerde okuryazarlık oranı, en azından üniversite mezuniyet oranı oldukça yüksektir ve eğitim seviyesi yüksek olan ülkeler olarak yer alırlar.

Eğitim insanların sosyal hayatında, iş hayatında ve ekonomik imkânlarında önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim düzeyi ne kadar yüksek olursa halka o kadar iyi fırsatlar sunulur.

İşte eğitim seviyesi yüksek olan bazı ülkeler:

 • Kanada: Kanada eğitim düzeyi yüksek bir ülke olarak biliniyor. Ülkenin her yerinde kaliteli üniversiteler ve eğitim kurumları bulunmaktadır. 
 • Japonya: Japonya, yüksek öğrenci başarısı ve üniversiteleriyle tanınır. Eğitim sistemi oldukça disiplinlidir. 
 • İsviçre: İsviçre dünyaca ünlü üniversitelere ve kaliteli eğitime sahiptir. 
 • İsveç: İsveç, eğitim düzeyi yüksek bir ülke olarak biliniyor. Eğitim sistemi kamu finansmanına bağlıdır. 
 • Norveç: Norveç, eşitliğe ve eğitim kalitesine değer veren bir ülke olarak öne çıkıyor. 
 • Hollanda: Hollanda öğrencilere özgürlük ve sorumluluk verir ve yenilikçi bir eğitim sistemi uygular. 
 • Avustralya: Avustralya, çeşitli eğitim fırsatları sunan bir ülkedir ve üniversiteleri dünya çapında tanınmaktadır. 
 • Almanya: Almanya'da uluslararası kabul görmüş üniversiteler bulunmaktadır. 
 • Danimarka: Danimarka eğitimde eşitliği ve katılımı teşvik eder ve kaliteli eğitim fırsatları sunar. 
 • Finlandiya: Finlandiya, yüksek öğrenimi ve öğrenci merkezliliğiyle tanınır.

En İyi Eğitim Sistemine Sahip Ülkeler

Dünya çapında en iyi eğitim sistemine sahip 7 ülkeyi sizlerle paylaşıyoruz:

 1. İsviçre:

Dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip yedi ülkesinden ilki İsviçre'dir. Birçok Nobel ödüllü bilim adamı ve yazarın bulunduğu dikkat çekici bir ülkedir. Bu nedenle yurtdışında yüksek öğrenim için en popüler ülkelerden biridir. İsviçre üniversiteleri arasında ve biyokimya alanında, Basel şehrinde bulunan üniversiteler özellikle yüksek bir itibara sahiptir. 

İsviçre'nin ulusal bir eğitim bakanlığı yoktur. Dil çeşitliliği ve federal sistem nedeniyle eğitim merkezi değildir. Kantonlar okul sisteminden sorumludur. Her kantonun eğitim düzeyine göre farklı bir eğitim sistemi vardır. İsviçre'de zorunlu eğitim süresi 9 yıldır. Ancak ilkokul ve spor salonlarının eğitim süreleri kantondan kantona farklılık göstermektedir. Örneğin bazı kantonlarda ilkokul 4 yıl sürüyor, bazılarında ise 5 veya 6 yıl sürüyor. 

Öğrencilerin okulda üniforma giyme zorunluluğu yoktur. Okula giriş ve çıkışlarda sıraya girme, tören vb. yapılmaz. Öğrencilerin okulda kaza ve hastalık durumlarına karşı sigortaları vardır. İsviçre'de çocuklar en az bir yıl boyunca anaokuluna ücretsiz gitme hakkına sahiptir. Anaokulu zorunlu eğitimin bir parçası değildir. Ancak ilkokula uyum daha kolay olduğu için tüm çocuklar anaokuluna gidiyor. Anaokulu farklı kültürlere karşı anlayış ve hoşgörüyü vurgular. Çocuklar anaokulunda dili kullanmayı öğrenirler. Öğretmenler öğrencileri not kullanmadan gözlem formları ve aile görüşmeleri yoluyla değerlendirir. Gerektiğinde kurul kararıyla temel eğitime geçiş bir yıl ertelenebilir.

İlkokul eğitimi genellikle öğrencilerin dikkat odaklı düşünmesine vurgu yapar. Ayrıca öğrencilerin karakter gelişimi ve fiziksel becerileri geliştirilir. Öğrenciler ayrıca bağımsız çalışma ve işbirliği konusunda da eğitilirler. Zorunlu eğitim süresince öğrenci ve defterler okullar tarafından sağlanmaktadır. 

İsviçre'de lise yıllarında üç farklı okul türüne rastlıyoruz.

REALSCHULE: Bu okullarda öğrenciler bir zanaat öğrenerek iyi bir genel kültür kazanıyorlar. Mezunlar genellikle ticaret veya endüstride çalışırlar. 

ORTAOKUL: Bu okul yetenek gerektiren mesleklerin ön koşullarını ve gerekli ortamı hazırlar. Bu okuldan iyi notlarla mezun olan öğrenciler Diplommittelschule'ye (DMS) gidebilirler. 

BEZİRKSCHULE: Bilgi, başarı ve yetenek açısından en rekabetçi olan lise türüdür. Bu okul hem meslek öğrenmek isteyenleri hem de bir sonraki okul olan lisye gitmek isteyenleri hazırlıyor. Bu okullarda öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri bir arada almaktadırlar. Bu okullardan mezun olanlar iş, ticaret ve sanayide çalışmaktadır. Başarılı öğrenciler liseye devam edebilirler. 

Beş yıllık lise eğitimi üniversiteye hazırlıktır. Bu seviyedeki zorunlu temel derslerin sayısı oldukça fazladır. Ortaokula kabul için ön koşul Almanca, Fransızca ve matematik alanlarından en az iki dersin tamamlanmasıdır. Kolejlerde veya üniversitelerde okumak isteyen öğrenciler Gymnasiuma ya da Matura okuluna giderler. Liseden mezun olabilmek için öğrenciler Matura sınavına girerler. Lise diplomasına sahip bir öğrenci, İsviçre'deki herhangi bir üniversite veya kolejde eğitim alma hakkına sahiptir.

 1. Kanada:

Kanada dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip yedi ülkesinden biridir. OECD ülkeleri arasında yapılan bir araştırmaya göre eğitim kalitesi açısından dünyanın en iyi üçüncü ülkesi seçilmiştir. İnsanların okuma-yazma oranı %99’dur. Eğitim dili İngilizce ve Fransızcadır. Bazı bölgelerde zorunlu eğitim 18 yaşına kadar sürmektedir. Devlet okulları ve özel okullar yan yana faaliyet göstermektedir. Öğrenci merkezli eğitim hakimdir. Merkezi bir eğitim sistemi yoktur. Ancak tüm okullar hemen hemen aynı gereksinimlere ve eğitim kalitesine sahiptir. Kanada'da her eyaletin kendi eğitim bakanı vardır. 

Kanada'da okullar genellikle tıpkı bizim gibi eylül ayında açılıp haziran ayında kapanıyor. 5 yaşındaki çocuklar anaokulunda eğitime başlamaya hazırdır. Kanada'da ilkokul eğitimi 8 yıla kadar sürebilmektedir. Başarısız öğrenciler sınıf tekrarı yaparsa, daha iyi öğrenciler sınıf atlayarak eğitimlerine devam ederler. Ortaokullarda öğrenciler yetenek ve başarılarına göre sınıflara ayrılır. Birlikte akademik eğitim veren ortaokullar, mesleki eğitim veren okullar ve çeşitli sanat dallarında eğitim veren okullar bulunmaktadır.

 1. Japonya:

Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan 7 ülkesinden bir diğeri ise Japonya. Japon Eğitim Sistemi’nin temel yapısı 1947’de kabul edilen Temel Eğitim Kanunu ve Okul Eğitim Kanunu ile belirlenmiştir. Günümüzde Japonya, verimli ve etkili bir eğitim sistemine sahiptir. Bu durum PISA ve TIMSS gibi uluslararası akademik başarı testlerine de yansımaktadır. Bununla birlikte Japon eğitim anlayışına göre çocuklar ahlaklı ve erdemli bireyler olarak yetiştirilmelidir. Bu durum bilgi ve beceri kazandırılmasından çok daha önemlidir. Yaparak öğrenme, eğitim sisteminin temel ilkesidir. Öğrenme, sadece öğretmenlere bırakılmaz; öğrenme yaşamın her alanını kapsamaktadır. Japonya’da ders programları kuvvetli bir milli içerik taşır. Ülkede okul, aile ve toplum arasında bir bağ kurulmuştur.

Okullarda 6 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise ve 4 yıl üniversite biçiminde 6-3-3-4 sistemi uygulanmaktadır. Ülke genelinde tek tip bir eğitim düzeyi mevcuttur. Eğitim Bakanlığı müfredatı, ders kitaplarını ve sınıfları yakından denetlemektedir. Japonya’da 6 yaşını dolduran her çocuk, 6 yıl süren ilkokul eğitimini almak zorundadır.

Japonya bilim ve teknolojide en ilerici ülkelerden biridir. Buna rağmen Japonya’daki okullarda teknoloji sürekli olarak eğitimde kullanılmaz. Birçok okul kağıt kalem gibi geleneksel yöntemleri tercih etmektedir. Öğretmenler, temelde öğrencilerine ne sorulacağına değil onlara nasıl düşüneceklerini ve nasıl problem çözeceklerini öğretmeye odaklanır. Eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi sayesinde öğrenciler, daha önce hiç görmedikleri soruları bile kolayca çözebilirler.

Öğrenciler 4. sınıfa (10 yaşına) kadar herhangi bir sınava tabi değillerdir. Bu döneme kadar eğitimin amacı öğrencinin karakterinin oluşması ve güzel ahlaki davranışlar geliştirebilmesidir. Her seviyede görgü kurallarına ve eşitlik kavramına büyük önem verilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin duygusal gelişimine de odaklanılmaktadır. Ortaokullara, liselere veya üniversitelere geçmek isteyen öğrencilerin zorlu giriş sınavlarını geçmeleri gerekir. Bu nedenle öğrenciler sıkı bir disiplinle sınavlara çalışmak zorundadır.

Japonya’da öğrencilerin %96’sı liseye devam ederler. Liseler ücretlidir. Lise eğitimi üniversiteye girişten daha önemlidir. Bir öğrencinin öğrenim gördüğü lise, gelecekteki statüsünü de belirler.

 1. Güney Kore:

Dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip yedi ülkesinden dördüncüsü ise Güney Kore'dir. Asya ülkeleri arasında eğitim sistemiyle öne çıkmayı başaran ülkelerden biridir. Eğitim modelinin Japonya'ya göre çok daha katı olduğu görülen Güney Kore'de öğrenciler haftanın 7 günü okula gidiyor. Ahlak eğitimi, karakter ve kişilik gelişimi, öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfedebilecekleri dersler de ilkokuldan itibaren yer almaktadır. Odak noktası matematik, doğa bilimleri ve sosyal bilgiler dersleridir. Güney Kore eğitim sisteminin genel olarak görünen özellikleri şu şekilde özetlenebilir: 

 • Tüm kademelerde okullaşmanın hızla yaygınlaştırılması
 • Eğitime yüksek bütçe ayrılması
 • Merkezi eğitim yönetimi

Güney Kore'nin eğitim sisteminin ilk iki aşaması zorunludur ve eğitim 6 + 3 + 3 + 4 yıllık döngüler halinde gerçekleşir. Eğitim sistemi çağımızın koşullarına göre sürekli güncellenmektedir. Güney Kore'de ulusal müfredat, her okul yılında öğretilen konuları tanımlar. Ulusal müfredat, yeni eğitim gereksinimleri ve toplumun zamanla değişen ihtiyaçlarına göre güncellenmekte ve yeni akademik disiplinler programa dahil edilmektedir. 

Güney Kore'de okul öncesi ve lise zorunlu değildir. Temel eğitime başlama yaşı 7'dir. Temel eğitim herkes için ücretsizdir. Liseler; Üç tür eğitim sunar: mesleki, genel ve diğer eğitim (yabancı dil, güzel sanatlar vb.). 

Güney Kore'de öğrenciler ortaokula kadar yeteneklerini keşfedip geliştiriyorlar. Lisede, yeteneklerini geliştirmeye ve yeni beceriler keşfetmeye devam ediyorlar. 

Liseyi başarıyla bitiren bir öğrenci, üniversiteye girebilmek için zorlu bir sınava girer. Bu sınav 5 bölümden oluşmaktadır. Sınavlarda ayrıca İngilizce ve başka bir yabancı dil olan Çince de yer almaktadır. 

Güney Kore ülke olarak eğitimi çok ciddi bir iş olarak görüyor ve eğitime büyük bütçeler ayırıyor. Bu nedenle Güney Kore dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkelerinden biri olarak yer alıyor.

 1. Hollanda:

Hollanda dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip yedi ülkesi arasında beşinci sırada yer alıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından derlenen İnsani Gelişme Endeksi raporlarında Hollanda her zaman eğitim alanında en yüksek puana sahip 10 ülke arasında yer alıyor. Hollanda'da eğitim düzeyi oldukça yüksek olup eğitim altyapısı da oldukça güçlüdür. Her bireyin görüş ve inançlarına saygı duyan bir toplum, eğitim anlayışına da yansır. Hollandalıların çoğu, özellikle eğitim ve iş alanlarında İngilizce'yi çok iyi konuşuyor. Hollanda'da okumak isteyen öğrencilerin öğrenim ücreti İngiltere, Kanada ve Avustralya'ya göre daha düşüktür. 

Hollanda'da zorunlu eğitim 5 ila 17 yaş arasındaki gençleri kapsamaktadır. Hollanda'da 5 yaşından önce eğitim zorunlu değildir. Temel eğitim 8 yıl sürer. Okuma, yazma ve temel matematik gibi öğretimler birinci sınıftan itibaren verilmektedir. Ayrıca temel eğitimin amacı; Çocukların duygusal, zihinsel ve yaratıcı açıdan geliştikleri, sağlıklı bir şekilde geliştikleri, kültürel ve fiziksel beceriler kazandıkları tespit edilmiştir.

 1. Singapur:

Singapur dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip 7 ülkesi arasında altıncı sırada yer alıyor. Singapur'un eğitim sistemi, ülkenin Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan bir çalışma sonucunda oluşturulmuştur. Eğitim her toplumsal kesimin öncelikleri arasındadır. 

Akademik yıl Ocak ayında başlar ve Kasım ayında sona erer. Erken çocukluk eğitimi 3-6 yaş arası çocuklar için isteğe bağlıdır. Zorunlu eğitim 7 yaşında başlıyor. 

İlkokul eğitimine çok önem veriliyor. Matematik ve fen bilimleri ilkokul ve ortaokul boyunca öğretilen ana derslerdir. Matematik öğretmenleri çocuklara ilkokulun son yıllarından itibaren ders verirler. Singapur her yıl dünyanın en iyi öğrencilerini, özellikle de matematikte başarılı olanları mezun ediyor. Singapur matematiği, kullanılan materyaller ve öğretilme şekli nedeniyle dünyada oldukça popülerdir. 

Lise yıllarında öğrenciler sosyal bilimler dersleri alabilmektedir. Ancak öğrencilerin okul sonuna kadar matematik veya doğa bilimleri alanında lisans eğitimini tamamlamaları gerekmektedir.

 1. Rusya:

Rusya dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip yedinci ülkesidir. Rusya yükseköğretim sistemi açısından dünyada özel bir yere sahiptir. Rusya'nın yüksek öğretim sistemi, gelişmiş eğitim programları ve araştırmalarıyla dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu programlar UNESCO tarafından üst sıralarda yer almaktadır. Rusya, eğitim harcamalarının büyük bir kısmını orta ve lise eğitimine ayırıyor. Rusya'daki genel eğitime baktığımızda kişinin fiziksel, entelektüel, ahlaki ve duygusal gelişiminin yönlendirildiğini görüyoruz. 

Rusya'da ilk genel eğitim 4 yıl, temel eğitim 5 yıl; İkinci genel eğitim 2-3 yıl sürer. Temel eğitim ve ilköğretim zorunludur. Temel genel eğitimi aldıktan sonra öğrenci, final sınavlarını geçtikten sonra temel genel eğitim sertifikası alma hakkına sahiptir. Sertifika, öğrencinin üniversite eğitimine veya mesleki eğitime uygun olup olmadığını gösterir. 

Rusya'da yaklaşık 1.600 devlet koleji ve 1.900'e yakın üniversite düzeyinde kolej bulunmaktadır. Mezunlar dört farklı diploma alabilirler. İki yıllık eğitimin sonunda ortaöğretim diploması alan öğrenciler, en az dört yıllık bir programı tamamlamaları halinde lisans diploması alırlar.

En iyi Üniversite Eğitimine Sahip Ülkeler

Ülkeler arasında üniversite eğitiminin kalitesi değişebilir ve bu değerlendirmeyi etkileyen birçok faktör bulunur. Aşağıda, genel anlamda kaliteli bir üniversite eğitimine sahip olduğu kabul edilen bazı ülkeler bulunmaktadır: 

 • Amerika Birleşik Devletleri, dünya genelinde kabul görmüş üniversitelere sahiptir. Bilindiği gibi, Harvard, MIT, Stanford gibi birçok üst düzey üniversiteler popülerdir.
 • Birleşik Krallık, köklü ve dünya çapında tanınmış üniversitelere ev sahipliği yapan, Oxford ve Cambridge gibi üniversitelere sahip bir ülkedir. Üniversiteler Londra'da uluslararası alanda itibar sahibidir.
 • Kanada, yüksek kaliteli üniversiteleri ile ünlüdür. Toronto Üniversitesi, McGill Üniversitesi ve British Columbia Üniversitesi gibi okullar, dünya genelinde büyük bir itibara sahiptirler.
 • Avustralya, yüksek kaliteli ve çok çeşitli bir yükseköğrenim deneyimi sunmaktadır. Kurumlardan olan Sydney Üniversitesi, Melbourne Üniversitesi ve Queensland Üniversitesi, büyük bir öneme sahiptirler.
 • Almanya, öğrencilere hem ücretsiz hem de düşük maliyetli yükseköğrenim fırsatı sunan bir ülkedir. Ülkedeki üniversiteler, yüksek kalitede eğitim sunmaktadır.
 • İsviçre, kaliteli ve çeşitli yükseköğrenim imkanları sunan üniversitelere ev sahipliği yapmaktadır. Tanınmış kurumlar arasında Zürih Üniversitesi, Cenevre Üniversitesi ve ETH Zürih de bulunmaktadır.
 • Hollanda'da birçok üniversite, İngilizce eğitim sunmaktadır. Amsterdam Üniversitesi ve Leiden Üniversitesi gibi institüsyonlar, uluslararası öğrenciler tarafından çekici hedefler olarak kabul edilmektedir.
 • İsveç, yükseköğrenim için ücretsiz bir fırsat sunan ve dünya çapında saygın bir üne sahip olan Lund Üniversitesi, Uppsala Üniversitesi gibi okullara ev sahipliği yapmaktadır.
 • Singapur, yükseköğrenim konusunda olağanüstü bir altyapıya sahip olduğundan Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Ulusal Üniversite Singapur gibi okullar dünya çapında ün kazanmıştır.
 • Japonya, dünya genelinde bilinen üniversitelere ev sahipliği yapar ve özellikle mühendislik ve bilim alanlarında üstün eğitim sunar.

En iyi Yüksek Lisans Eğitimine Sahip Ülkeler

Yüksek lisans eğitimi söz konusu olduğunda öne çıkan bazı ülkeler: 

 • Amerika Birleşik Devletleri: Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en iyi yüksek lisans programlarına sahip ülkelerden biridir. Prestijli üniversitelerin çoğu çok çeşitli programlar ve araştırma fırsatları sunmaktadır. Harvard, Stanford, MIT ve diğerleri gibi üniversiteler dünya çapında tanınmaktadır. 
 • Birleşik Krallık: Birleşik Krallık dünyaca ünlü üniversitelere ev sahipliği yapmaktadır. Oxford ve Cambridge gibi köklü üniversiteler özellikle lisansüstü çalışmalar için popülerdir.  
 • Kanada: Kanada çok çeşitli lisansüstü fırsatlar sunmaktadır. Örneğin Toronto, Vancouver ve Montreal üniversiteleri uluslararası öğrenciler için cazip destinasyonlardır. 
 • Avustralya: Avustralya, İngilizce ve kaliteli eğitim alanında yüksek lisans programları sunmaktadır. Melbourne, Sidney ve Brisbane gibi şehirlerdeki üniversiteler önemlidir. 
 • İsviçre: İsviçre, yüksek lisansta yüksek kaliteli eğitim ve araştırma fırsatları sunmaktadır. Zürih Üniversitesi, ETH Zürih ve Lozan Üniversitesi gibi kurumlar uluslararası alanda tanınmaktadır. 
 • Almanya: Almanya, uluslararası öğrenciler için düşük maliyetli veya ücretsiz yüksek lisans programları sunmaktadır. 
 • Hollanda: Hollanda'da ücretsiz veya düşük maliyetli yüksek lisans çalışmaları sunar.  
 • İsveç: İsveç, yüksek lisans eğitimini teşvik eder ve Lund Üniversitesi ve Uppsala Üniversitesi gibi okullara saygınlık kazanmıştır.
 • Singapur: Singapur yüksek lisans programları için mükemmel bir altyapıya sahiptir. Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Singapur Ulusal Üniversitesi önde gelen üniversitelerdir. 
 • Danimarka: Danimarka yüksek lisans eğitiminde eşitlik ve kaliteye değer vermektedir. Kopenhag Üniversitesi ve Aarhus Üniversitesi gibi okullar uluslararası alanda tanınmaktadır.

En iyi Lise Eğitimine Sahip Ülkeler

Lise sürecinde kaliteli eğitim sunan bazı ülkeleri aşağıda sıralıyoruz:

 • Singapur: Singapur, öğrenci başarısı ve matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarındaki yüksek başarısıyla tanınır. Lisede kaliteli bir müfredat sunmaktadır. 
 • Finlandiya: Finlandiya eğitimde eşitlikçi ve öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimsemiştir. Lise öğrencileri yüksek başarı gösterir.  
 • Kanada: Kanada, öğrencilere yüksek kaliteli lise ve çok çeşitli eğitim programları sunmaktadır. Eğitim sistemi genellikle öğrenci odaklıdır. 
 • İsviçre: İsviçre, yüksek kaliteli ve çok yönlü lise eğitimi sunmaktadır. Lise öğrencileri mesleki eğitim veya akademik eğitim gibi farklı yolları seçebilirler. 
 • Hollanda: Hollanda, eşitlikçi ve öğrenci merkezli bir yaklaşım uygulamaktadır. Öğrencilere çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Dünya Eğitim Sıralaması 2023

Dünya’da en iyi seviyede eğitim veren üniversiteler ve ülkeler yapılan araştırmalara göre şu şekilde sıralanmıştır:

Sıralama

Üniverite

Ülke

1

University of Oxford

Birleşik Krallık

2

Harvard University

ABD

3

Stanford University

ABD

4

University of Cambridge

Birleşik Krallık

5

Massachusetts Institute of Technology

ABD

6

California Institute of Technology

ABD

7

Princeton University

ABD

8

University of California, Berkeley

ABD

9

Yale University

ABD

10

Imperial College London

Birleşik Kralık

Ülkelere Göre Eğitim Sistemleri

Eğitim kalitesi ülke ülke değiştiği gibi, eğitim sistemi ve eğitim şekli de ülkelere göre oldukça farklılık göstermektedir. Örneğin:

Finlandiya Eğitim Sistemi: 

Finlandiya'nın eğitim sistemi, dünya çapında takdir toplayan ve birçok ülkeye ilham veren bir modeli temsil ediyor. Sistemin öne çıkan özellikleri arasında eşitlik ve erişim vurgusu, öğrenci merkezli yaklaşım, az sınav baskısı, esnek müfredat, yeterli öğretmenlerin varlığı ve öğrenci refahına verilen önem bulunmaktadır. Okul yaşına geç başlama ve daha kısa ders saatleri, Finlandiya'da öğrencilere daha fazla serbest zaman ve dinlenme imkanı sunmaktadır. Öğrencilerin değerlendirmeleri, özgürlük ve yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla, daha çok öğretmenlerin kendi değerlendirmelerine dayanmaktadır. Ayrıca, değerlere odaklanan eğitim ve karakter gelişimi, önemli birer unsurdur. Finlandiya'nın eğitim sistemi, araştırma ve sürekli gelişim temelinde kurulmuş olup, öğrencilere ücretsiz eğitim imkanı sunar. Bu özellikler, Finlandiya'nın başarılı eğitim modelinin temel taşlarıdır ve uluslararası arenada takdir edilmektedir.  

Almanya Eğitim Sistemi:

Almanya'nın eğitim sistemi, farklı seviyelerde eğitim sunan ve meslek eğitiminden üniversite eğitimine kadar uzanan karma bir yapıya sahiptir. İlkokul, öğrencilere temel becerilerin kazandırıldığı bir aşamadır. Ancak ortaokul seviyesi gelindiğinde farklı okul türleri olan Hauptschule, Realschule ve Gymnasium öğrencilere farklı eğitim yolları sunar. Mesleki eğitim, öğrencilerin mesleki beceriler elde etmelerini ve iş dünyasıyla işbirliği içinde ilerlemelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Almanya, yükseköğrenimde de güçlü bir geçmişe sahip olup, birçok dünya genelinde tanınan üniversitelere ev sahipliği yapmaktadır. Yükseköğrenim kurumları iki ana türde, yani üniversite (Universität) ve uygulamalı bilimler üniversitesi (Hochschule) olarak sınıflandırılabilir. Almanya'da yükseköğrenim genellikle düşük maliyetli bir şekilde sunulur ve yabancı öğrencilere de kapılarını açar. Almanya'nın eğitim sistemi, yüksek kalitede eğitim, mesleki eğitim fırsatları ve nitelikli öğretmenleriyle öne çıkar.

Eğitimde Türkiye Kaçıncı Sırada?

Genel olarak Türkiye'nin, birçok gelişmiş ülkeye göre eğitim seviyesi konusunda iyileştirmeye ihtiyaç duyduğu ve eğitim sisteminin belirli sorunlarla karşı karşıya olduğu sıkça dile getirilmektedir. Ülkelerin eğitim seviyesinin araştırıldığı World Economic Forum’a göre Türkiye eğitimde 99’uncu sırada yer alıyor. Ne yazık ki eğitimde pek iyi bir sıralamada olduğumuzu söyleyemeyeceğiz.

Merve
Yazar
Tavsiye Yazılar
Dünyanın En İyi Üniversiteleri
Dünya çapında en iyi üniversiteleri belirlemek için çeşitli kuruluşlar ve yayınlar tarafından yapılan sıralamalar bulunmaktadır. Bu sıralamalar, ünive...
Avrupa'nın Kaliteli, Denkliği olan ve Uygun Maliyetli Üniversiteleri
Avrupa’da kaliteli eğitim almak ve uygun maliyetlerde eğitim hayatınıza kolaylık sağlayacak okullara ICES Turkey güvencesiyle sizlerde ulaşabilirsiniz...
Dünyada İngilizce Konuşan Ülkeler ve Eğitim Fırsatları
Günümüzde İngilizce dili uluslararası alanda anadili olarak kullanılmasının dışında en çok konuşulan dillerin başında yer almaktadır.Hemen hemen tüm ü...
Bilgi Almak İçin Formu Doldurup Gönderin, Sizi Arayalım!
Hızlı İletişim İçin Hemen Arayın 444 2 203
Bilgi İste