İletişim İş Fırsatları Etkinlikler
08 Şubat 2023
12 Dakika
Erasmus Plus Nedir, Nasıl Yapılır?

Erasmus Plus (Erasmus+), anlaşmalı AB ülkelerinde eğitim görmek isteyen kişilere (genç, yetişkin, öğrenci, öğretmen, idari ve yönetici personeller dahil olmak üzere) burs sağlayan bir programdır. 

Erasmus Öğrenci Değişim Programı

Günümüzde gençler kültürel gelişim, eğitim ve dil öğrenme amaçları ile Erasmus+ programlarına sıkça başvuru yapmaktadır. Erasmus+, Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir programdır ve gençler için eğitim ve spor faaliyetlerini desteklemek için düzenlenir. İş, staj ve spor imkanlarının yanı sıra gönüllü faaliyetlere katılım sağlanır. Farklı ülkelerden benzer yaş aralığınızdaki insanlarla bir araya gelerek belli bir tema hakkında atölyelere ve eğitimlere katılır ve grup çalışmalarında rol alırsınız. 

2021-2027 Erasmus + programı, gençleri sosyal ve demokratik yaşama katmayı hedefler. Erasmus + programı, bildiğimiz Erasmus programından farklı olarak daha az kritere sahiptir ve dolayısıyla daha geniş bir kitleye ulaşır. Programın amacı yaş ve eğitim düzeyini göz önüne almadan bireylere yeni beceriler kazandırma, kişisel ve sosyal gelişimi güçlendirme, istihdam olanaklarını arttırma ve kurumlar arası iş birliklerini teşvik etmektir. Dolayısıyla, Erasmus+ sadece bireysel olarak değil, kurumların da başvurabileceği bir programdır. Türkiye’de Erasmus+, aynı zamanda bireylere hibe sağlayan Ulusal Ajans tarafından yürütülür.  

Erasmus Öğrenci Değişimi Başvuru Şartları

Erasmus+ gençlik değişimi yani bilinen adıyla “Youth Exchange” Avrupa Birliği’nin en büyük ve önde gelen eğitim, gençlik ve spor programı olup yüksek öğretim öğrenci değişim programı olan Erasmus dahil 50’den fazla alt program içermektedir. Erasmus Plus (Erasmus+) Gençlik değişimi programının içerdiği projeler genellikle en az 5 gencin bir araya gelmesiyle oluşur ve belli gençlik organizasyonları tarafından yönetilir. Gençlik değişimi programı için belirlenen başvuru şartları ise 13 ila 30 yaş aralığında olmanızı içerir. Bu yaş aralığında eğitim alanlar, eğitim verenler ve bunun yanı sıra kurumlar başvuru yapabilir. Yani Erasmus programı gibi üniversitede öğrenci olma veya ileri seviye yabancı dil bilme gibi şartlar içermez. Ayrıca, Erasmus+ projelerinde her grubun 18 yaşından büyük bir lideri olur ve liderler için herhangi bir üst yaş sınırı (30+) yoktur.

Erasmus+ programında nasıl yer alacağınız bireysel mi yoksa bir şirket aracılığıyla mı başvurduğunuza göre belirlenir. Ayrıca, programdaki yeriniz başvurduğunuz ülkeye göre de değişiklik gösterir. Türkiye bir Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için Türk öğrenciler programın sadece belli projelerinde katılım gösterebilir. İlaveten, program başlamadan önce kısa veya uzun süreli kalış vizelerinin veya oturma izinlerinin alınması kişi ve kurumların sorumluluğundadır. 

Erasmus+ Gençlik Değişimi programları için başvurular genellikle yılın ilk üç ayında gerçekleşir. Başvurular için Ulusal Ajans’ın resmî sitesini de sıklıkla takip etmek gerekir. Projelerin içeriklerini ve kriterlerini öğrenmek faydalıdır çünkü bazı projeler ilaveten motivasyon mektubu veya öz geçmiş isteyebilirler.

Erasmus Staj Programı

Erasmus+ Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda eğitim alan bir öğrencinin yurtdışında staj yapma imkânı elde etmesini sağlayan bir programdır. 

Erasmus+ Stajı Başvuru Şartları

Erasmus + Staj Hareketliliğine başvurmak için üniversite birinci sınıfta olmanız gerekir. Son sınıf öğrencileri de başvuru yapabilirler fakat mezun öğrencilerin başvuru yapabilmesi için mezuniyetlerinden en fazla 12 ay geçmiş olması gerekir. 12 aydan daha uzun bir süre önce mezun olan öğrencileri staj hareketliliği programından yararlanamazlar. Buna ek olarak, Staj Hareketliliği başvurusuna en fazla 5 kurum yazılabilmektedir. Staj yapmayı planladığınız kurumların hangi ülkede olduğunu, kurum adını ve tahmini tarih aralığını belirtmeniz gerekir. İlaveten, en az %50 oranında akademik başarınızın olup, en az %50 oranında yabancı dil bilgisine sahip olmanız gerekir.

Erasmus Projeleri

Erasmus Plus projerleri okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, yükseköğretim ve gençlik projeleri olmak üzere pek çok alt kategoriye ayrılır. Bunları kısaca özetleyecek olursak: 

 • Okul Eğitimi: Okul eğitimi öğretmenlere ve diğer eğitim personellerine yurtdışında kurs ve eğitim faaliyetlerine katılım imkânı sağlar. Öğretmenler ve eğitim personelleri Erasmus+ sayesinde okulların belirli projelerine katılabilirler. 
 • Mesleki Eğitim: Bu program, mesleki eğitim öğrencilerine ve personeline yurtdışında eğitim alma, staj yapma ve projelere katılarak deneyim kazanma şansı sağlar.
 • Yetişkin Eğitimi: Yetişkin eğitimi personellerine çeşitli öğretme faaliyetleri ve kurslara katılmasını sağlar. 
 • Yükseköğretim Programları: Yükseköğretim programları, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine eğitim ve staj imkanları sağlarken akademik personele de eğitim alma ve eğitim verme fırsatı sunar. 
 • Gençlik Programı: Bu program, gençlerin gönüllük ve değişim programları aracılığıyla yeni beceriler edinip, farklı kültürler tanıma ve dil öğrenme becerilerini destekler. Bunun yanı sıra, gençlik organizasyonlarının belirli projelerine katılmak mümkündür. 

Bütün bu programlar için çeşitli projeler bulunur. Ulusal Ajans’ın verileri göz önüne alınarak sıkça tercih edilmiş ve ilgi görmüş programların bazıları aşağıdaki verilmiştir:

 • Genç Bak- İş: Pi Youth Association (Pi Gençlik Derneği) tarafından organize edilen Genç Bak-İş projeşi arz-talep dengesizliği, genç işsizlik ve yeterli personel eksikliği sorunlarını göz önüne alarak gençlere yönelik bir politika oluşturmayı hedeflemiştir.  Projenin temel amacı gençlerin karar alma mekanizmalarını aktif hale getirmek ve kendilerini ilgilendiren sorunlara ne gibi çözümler bulduklarını ölçmedir. Genç Bak-İş 2 projesi ise 2016 yılından itibaren devam etmektedir. 
 • Avcala Gençlik Köyü Projesi: İngiltere, İtalya, Yunanistan, Çekya ve Romanya gibi partnerle ülkelerle yürütülen projenin amacı kırsal kesimde yaşayan insanların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişimlerine katkı sağlayan kalkınma projesidir. Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından değer görüp, fark yaratan projeler arasında seçilmiştir. 
 • Mesleki Eğitim Öğrencileri için AB Üyesi Ülkelerin İşletmelerinde Staj Çalışması: Portekiz, Fransa, İtalya ve İspanya’dan öğrencilerle ortak yürütülen bu proje okulda verilen eğitimin dışında öğrencilerin farklı alanlarda deneyim ve beceri kazanmasını hedefler. Bu alanlar yiyecek- içecek, giyim ve üretim üzerinedir. Bu proje sayesinde öğrenciler farklı ülkelerin gıda ve tekstil sektörleri hakkında bilgi sahibi olabilir ve bu bilgilere ilerleyen zamanlarda kendi iş hayatlarına aktarabilirler. 
 • Mültecilerin Sosyal Hayata Katılımı: Yetişkin Eğitimi projeleri arasında yer olan “Mültecilerin Sosyal Hayata Katılımı”, Portekiz, Norveç, Hollanda, İspanya ve İtalya ile ortak yürütülmüştür. Bu projenin amacı sanatla ilgilenen mültecilere uygun çalışma ortamı sağlayarak toplumda mültecilere karşı olan ön yargıları azaltmayı hedeflemiştir. Böylece hem mültecilerin topluma karışması hedeflenmiş hem de onlara karşı gelişen negatif bakış açısının değişmesine zemin hazırlanmıştır. 

Erasmus Projelerine Başvuru Şartları

Eğer Erasmus Plus (Erasmus +) projelerine katılmak istiyorsanız Erasmus için olduğu gibi 3.00/3.20 üzeri ortalama ve iyi dil bilme becerilerine ihtiyaç duyulmaz. 13 ila 30 yaşında olmanız en belirgin şart iken, projeye katılımcıların seyahat, konaklama ve vize masrafları da çoğunlukla karşılanmaktadır. Üstelik başvuru formunu Türkçe doldurmakta mümkündür. 

Erasmus Personel Hareketliliği

Erasmus+ Personel Hareketliliği Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında eğitim veren öğretmenler, idari personel ve yönetici kadrosunda bulunan kişilerin AB ülkelerinde eğitim almasını ve projelere katılmasını sağlayan programdır. Bu programın süresi 2 gün ila 2 ay arası değişebilmektedir. Personel Hareketliliği çeşitli seminerlere, atölye ve konferans çalışmalarına katılmak ve pratik eğitim süreçlerinden geçmeyi kapsar. 

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuru Şartları

Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuru şartlarının en başında ilgili yükseköğretim kurumunun EÜB yani Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması gerektiğidir.  Aynı şekilde Avrupa’daki ilgili yükseköğretim kurumunun da ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi olması gerekir. Böylece, EÜB ve ECHE sahibi ülkelerde bulunan kurumlar arası anlaşma sağlanarak personel transferi sağlanabilir. İlaveten hem gönderen hem de alıcı kurumlar arası onaylanmış bir iş planı imzalanmalıdır. Hem örgün hem de serbest eğitim veren kurumlardaki çalışanlar Erasmus+ Personel Hareketliliğine başvuruna yapabilirler. 

Erasmus Plus ile Gidilebilen Ülkeler

Erasmus+ programı sayesinde iş birliği kurulacak ülkelerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu ülkeler Avrupa Birliğine üye ülkeler, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler ve üçüncü ülkeler olmak üzere üç farklı gruba ayrılır. 

 • Eramus+ ile Gidilebilen AB Ülkeleri: Almanya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Avusturya, Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İzlanda. 
 • AB Üyesi Olmayan Ülkeler: Norveç, İzlanda, İsviçre, Makedonya ve Türkiye
 • Üçüncül Ülkeler (Koşullu olarak katılabilen ülkeler): Arnavutluk, Azerbeycan, Rusya, Ukrayna, Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye, Tunus

Genel olarak baktığımızda ise geçtiğimiz yıllarda en çok tercih edilen ülkeler İspanya (42.537 kişi), Almanya (32.871 kişi), İngiltere (30.183 kişi), Fransa (29.558 kişi), İtalya (21. 564 kişi), Polonya (13,101 kişi), Portekiz (11.459 kişi) ve Hollanda’dır (11.445 kişi). 

 • İspanya: Dünyada en çok ziyaret edilen 3. ülke olan İspanya, renkli eğlence hayatı, sempatik insanları ve güvenli bir ülke olması sebebiyle öğrenciler tarafından sıkça tercih edilir. 
 • Almanya: Almanya, yüksek yaşam kalitesi ve eğitim standartları sayesinde dünyanın dört bir yanından öğrenci çekmektedir. Almanya üniversite ve yüksek lisans eğitimi almak için Türk öğrenciler tarafından tercih edilen ülkelerde birinci sırada gelmektedir.
 • İngiltere: Birçok kaliteli üniversiteye ev sahipliği yapan İngiltere, kaliteli eğitim programları ve projeleri sayesinde Erasmus için en çok tercih edilen ülkeler arasındadır. 
 • Fransa: Eğitime büyük önem veren Fransa, Erasmus hareketliliği için en çok tercih edilen ilk 3 ülke arasındadır. 
 • İtalya: Tarihi, mutfağı, sanatı ve moda anlayışı ile ün sahibi olan İtalya, Erasmus programıyla muhteşem bir deneyim yaşatacak ülkelerin başında gelir. 
 • Polonya: Pek çok tarihi olay ve savaş görmüş Polonya’nın dikkat çeken mimarisi, kilise ve tarihi kütüphanelerinin yanı sıra para birimi olarak Zloty kullanması sebebiyle maddi zorluğu en az olan ülkelerden biridir. 
 • Portekiz: Renkli kültürü ve canlı sosyal hayatı sayesinde pek çok kişinin ilgisini çeken Portekiz, okyanus kıyısında eğlenceli bir deneyim yaşamak isteyenler tarafından sıkça tercih edilmektedir. 
 • Hollanda: Yerli halkının akıcı şekilde İngilizce konuşabiliyor olması ve hem tarihin hem de sosyal hayatın canlılığı sayesinde Erasmus hareketliliğinin en çok tercih edilen ülkeleri arasındadır. Hollanda uluslararası öğrencilere sunduğu üniversite, yüksek lisans ve değişim programlarındaki çeşitlilik sebebi ile pek çok Türk öğrenci tarafından tercih edilmektedir. 

Türkiye’de Erasmus Plus’a Dahil Olan Ülkeler

Türkiye’de Erasmus Plus’a dahil olan pek çok ülke ve anlaşmalı üniversite bulunmaktadır. Bu ülkeler Almanya, Yunanistan, Polonya, İtalya, Bulgaristan, Avusturya, Danimarka, Fransa, İsviçre, Hollanda, Macaristan, İspanya, Belçika, Portekiz, Finlandiya, Romanya, İngiltere, Estonya, Makedonya, Çekya, Letonya, Slovakya, Lüksemburg ve Hırvatistan’dır.  

Erasmus+ Hibesi Ne Kadar?

Ülke Grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Öğrenim Hibesi

 

Aylık Staj Hibesi

Günlük Personel Hareketliliği Hibesi

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600 EURO

 

750 EURO

  

162 EURO

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450 EURO

 

600 EURO


126 EURO

 

Mehmet Emin Ünlü
Kıdemli Akademik Danışmanlık
Finans bölümünden dereceyle mezun olmuştur. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı firmalardaki deneyimine ek olarak 4 yıldır eğitim danışmanlık ve yönetimi alanında görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak yurt dışında yüksek lisans, lisans ve lise eğitimi ile ilgili danışmanlık sağlamakta, kendi yurt dışı ve çalışma deneyimleri ile öğrencilere destek olmaktadır. Geniş vizyon ve birikimiyle firmamızda kıdemli akademik danışmanlık görevini sürdürmektedir.
Bilgi Almak İçin Formu Doldurup Gönderin, Sizi Arayalım!
Hızlı İletişim İçin Hemen Arayın 444 2 203
Bilgi İste