İletişim İş Fırsatları Etkinlikler
26 Nisan 2018
8 Dakika
İngilizce'de Edatlar ve Cümle İçerisindeki Kullanımları

İngilizce'de Edatlar ve Cümle İçerisindeki Kullanımları

İngilizce'de ilgeçlerin çok değişik türlerde kullanımları vardır. Bu yüzden preposition'ların öğrenilmesi için mutlaka örnekler üzerinden çalışmak gerekir. Türkçeleri bazen farklı farklı olacağından Türkçe açıklamalı İngilizce örnekler üzerinden çalışmak faydalı olur. Aşağıda kategoriler halinde verdiğimiz örneklerin Türkçe açıklamalarında, ilgeçin verdiği anlam kalın yazılmıştır. Böylece cümleye kattığı anlam kolayca öğrenilebilir.

 

YER

 Across

Her house is across the street.  (Evi caddenin karşısındadır.)

They live across the street from you.  (Sizin karşınızdaki caddede yaşarlar.)

 

•  After

- The first street after the bridge is our street. (Köprüden sonraki ilk cadde bizimki.)

 - Put a period after each sentence.  (Her cümleden sonra bir boşluk bırakın.)

 

•  Against

- His bicycle was leaning against the fence. (Bisikleti çite dayanıyordu.)

- Don't lean against the stove.  (Sobaya doğru dayanma.)

 

•  Among

- The house is among pine trees.  (Ev çam ağaçlarının arasında.)

- The letter might be among those papers.  (Mektup bu kağıtların arasında olabilir.)

 

•  Around

- The shop is just around the corner.  (Dükkan hemen köşenin arkasında.)

 - Let's take a walk around the park.  (Hadi parkın çevresinde yürüyüş yapalım.)

 

•  At

- She is at the store.  (O dükkanda.)

- She is a student at a small university.  (O küçük bir üniversitede öğrenci.)

 

•  Before

- I have your assignment before me now.  (Şu anda ödevin önümde duruyor.)

- In giving dates, place the month before the day.  (Randevu verirken günden önce ayı yazın.)

 

•  Behind

- The garage is behind the house.  (Garaj evin arkasında.)

- There is something behind the tree.  (Ağacın arkasında birşey var.)

 

•  Below

- They live in the apartment below yours.  (Sizin apartmanın aşağısındaki apartmanda yaşıyarlor.)

- This land is below sea level.  (Bu bölge deniz seviyesinin altında.)

- Your grade is below average. (Notların ortalamanın altında.)

 

•  Above

This city is three thousand feet above sea level.  (Bu şehir deniz seviyesinin üç bin fit üzerinde.)

- Your name is above mine on the list.  (Senin ismin listede benimkinin üstünde.)

 

•  Between

- His house is between the bank and the school. (Onun evi bankayla okulun arasındadır.)

- Helen is sitting between Jack and Tom.  (Helen Jack ile Tom arasında oturuyor.)

 

• By

-• The matches are over there by the cigarettes.  (Kibritler orada sigaraların yanında.)

- That house by the lake is her dream house.  (Gölün yanındaki bu ev onun hayalindeki evdir.)

 

• In 

- She is sitting in a leather chair in the lobby.  (O lobide deri bir sandalyede oturuyor.)

- She was sleeping in an armchair. (O bir koltukta uyuyordu.)

- She lives in a small village.  (O küçük bir köyde yaşar.)

 

•  In front of

The ball stopped in front of the car.  (Top arabanın önünde durdu.)

- There is a car parked in front of my house.  (Evimin önünde parketmiş bir araba var.)

 

• In back of

Helen is standing in back of Martha. (Helen Martha'nın arkasında duruyor.)

 

• Inside

- It is warmer inside the house.  (Evin içi daha sıcak.)

- These plants should be kept inside the house.  (Bu bitkiler evin içinde muhafaza edilmelidir.)

 

•  Beside

- The napkin is placed beside the plate.  (Peçete tabağın yanına yerleştirilir.)

 

•  Near

You shouldn't smoke near gasoline.  (Gazolinin yakınında sigara içmemelisin.)

- They are sitting near the window. (Onlar camın yanında oturuyorlar.)

 

•  On

- She sat on the sofa. (O koltuğa oturdu.)

- Put a stamp on the envelope. (Zarfın üzerine bir pul yapıştır.)

- He found the book on the table.  (Masanın üzerinde bir kitap buldu.)

 

• On top of

She wants whipped cream on top of her pie.  (Kekinin üzerine krema istiyor.)

- The carpenter is on top of the house. (Tamirci evin üzerinde.)

 

• Opposite

The school is opposite the park. (Okul parkın karşısındadır.)• Outside

- There's a bird's nest outside my window. (Penceremin dışında bir kuş yuvası var.)

- The flowers were left outside the house all night. (Çiçekler tüm gece evin dışında bırakıldı.)

 

• Over

- The window is over the radiator.  (Pencere radyatörün üzerindedir.)

- A plane flew over the school at noon. (Öğleyin okulun üzerinden bir uçak geçti.)

 

• To

- Martha went to school today. (Martha bugün okula gitti.)

- Attach the rope to the bumper of the car. (İpi arabanın tamponunun üzerine bağla.)

 

• Under

The dog is under the desk.  (Köpek sıranın altındadır.)

- Put it under the table. (Masanın altına koy.)

 

•  Underneath

- The book is underneath the papers. (Kitap kağıtların altında.)

 

• Up

- I saw her walking up the street.  (Onu caddeden yukarıya yürürken gördüm.)

 

• Down

- There is a small restaurant a mile down the road. (Yolun bir mil aşağısında küçük bir lokanta var.)

 

• Through

- She took a walk through the park. (Parkın içinden yürüdü.) 

 

YÖN

•  Across

- I am going across the street to see my friend. (Arkadaşımı görmek için caddenin karşısındangidiyorum.)

 

•  At

- The child threw a stone at the dog. (Çocuk köpeğe bir taş attı.)

 

•  By way of

- Can we drive to Bursa by way of Eskisehir? (Bursa'ya Eskişehir üzerinden gidebilir miyiz?)

- You can go there by way of the Suez Canal. (Oraya Suez Kanalından geçerek gidebilirsin.)

 

•  Into

We saw her going into the theater.  (Onu tiyatroya girerken gördük.)

- The dog ran into the room.  (Köpek odadan içeriye doğru koştu.)

 

•  Down

- We saw you walking down Oxford Street. (Seni Oxford caddesinden aşağıya doğru yürürken gördük.)

 

•  Out of

- She took some money out of her purse.  (Çantasından biraz para çıkardı.)

- The children ran out of the burning building. (Çocuklar yanan binadan koşarak çıktılar.)

 

• To

- She went to the supermarket. (O süpermarkete gitti.)

 

•  Through

- The bird flew through the open window.  (Kuş açık pencereden uçup gitti.)

 

•  Towards

- This road leads towards the sea.  (Bu yol denize doğru gidiyor.)

- He walked towards the post office. (Postaneye doğru yürüdü.)

 

•  Up

- The fish were swimming up the river. (Balık nehirden yukarıya doğru yüzüyordu.)

 

AMAÇ, NEDEN 

• For

Take this medicine for your headache. (Başının ağrısı için bu ilacı al.)

   

• Of

- She died of a heart attack. (Kalp krizinden öldü.)

 

• Due to

- More people are using public transportation due to the fuel shortages. (Yakıt kaynaklarının azalmasına bağlı olarak birçok insan artık toplu ulaşım araçlarını kullanıyor.)

 

ZAMAN

• About

- I think she will be away about a week. (Sanırım yaklaşık bir hafta uzakta olacak.)

 

• After

- Would you please call after 9? (Lütfen saat 9'dan sonra arar mısınız?)

 

• Around

- I will get to my office around<span style="color: #817e

Didem Atıcıer
Eğitim Danışmanı
Yüksek lisans, lisans ve lise programları için danışmanlık yapmakta ve ofislerimiz için Koordinatörlük görevlerini yürütmektedir.
Bilgi Almak İçin Formu Doldurup Gönderin, Sizi Arayalım!
Hızlı İletişim İçin Hemen Arayın 444 2 203
Bilgi İste