İletişim İş Fırsatları Etkinlikler
19 Nisan 2023
13 Dakika
İngiltere’de Eğitim Sistemi Nasıl?

Yüksek eğitim kalitesi ile tüm dünyada bilinen İngiltere’de eğitim sistemi, yüksek standartları sayesinde dikkat çekici bir yerde konumlanmaktadır. Tüm dünyanın yüksek eğitim standartları ile tanıdığı İngiltere eğitim sistemi beş eğitim aşamasından oluşmaktadır. Bu da uzun bir süreci kapsamaktadır. İngilizler eğitim sistemine üç yaşında girerler ve 16 yaşına kadar okula gitmek zorundadırlar. Daha sonra ise kendi tercihlerine bağlı olarak devam etmeyebilirler.

Birleşik Krallık'ta 5 yaş üstü ve 16 yaş altı herkes okula gitmek zorundadır. İlkokul, ortaokul, kolej eğitimini kapsayan zorunlu eğitim dönemi devlet tarafından ücretsiz desteklenmektedir.

İngiltere Eğitim Sisteminin Misyonu ve Özellikleri

İngiltere’nin köklü eğitim geleneğinin temelinde yatan en önemli sebep bireysellik inancıdır. Okul öncesi dönemle başlayan eğitim sisteminde; erken yaşlardan itibaren özel olarak ilgilenilen ve yönlendirilen çocuklar, gelecek yaşlarda da kendi isteklerine uygun bir eğitim alma hakkına sahip oluyor. Bu sayede öğrencilerin bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayatın her alanında başarı yakalanıyor. Dünyanın dört bir yanından lisans eğitimi için İngiltere’yi tercih eden öğrenciler, kendi ülkelerinde aldıkları eğitimleri köklü İngiliz geleneği ile birleştirme hakkını yakalıyor modern dünya ile uyumlu, eğitimli ve entelektüel bireyler olarak eğitim hayatlarını bitirebiliyorlar.

Ders İçerikleri

İngiltere eğitim sistemindeki aşamalara göre ders içerikleri değişiklik göstermektedir. 5-7 yaşındaki öğrencileri içeren ilkokul döneminde; temel olarak, çocuklar İngilizce, matematik, tarih, beden eğitimi, coğrafya ve müzik gibi konularda en temel bilgilerden bazıları ile tanışır. Bu aşamanın ilk yılında, müfredatın yapısı, çocukların ses becerileri doğru bir şekilde çözme ve anlama yeteneklerinin kısa bir değerlendirmesi olan ses tarama bulunmaktadır. Tipik olarak, öğrenci öğretmeniyle 40 kelimelik bir liste halinde yüksek sesle konuşur. Bu aşamanın sonunda öğrenciler İngilizce, matematik ve fen Bilimleri alanlarındaki gelişimlerini ölçmeyi amaçlayan bir sınava girerler.

Yapılan sınav sonrasın 7-11 yaş arası öğrenciler, zorunlu eğitimin ikinci aşamasına geçerler. Müfredat bu süreçte onları temel konular hakkında biraz daha fazla bilgi edinmeleri için ilerletmeyi hedefler. Bu aşamanın sonunda öğrenciler İngilizce okuma, İngilizce dilbilgisi, noktalama işaretleri ve yazım ile birlikte matematik ve bilim konularında kapsamlı bir eğitim alırlar ve sınava girerler. İngilizce ve matematikte, testler ulusal değerlendirme testleri aracılığıyla yapılırken, öğretmenler fen bilimleri bölümündeki her öğrencinin gelişim düzeyini bağımsız olarak değerlendirirler.

11 ila 14 yaş arası öğrenciler, zorunlu eğitimin üçüncü aşamasındadır. Bir dereceye kadar, eğitimlerinin bu süresi çok önemlidir çünkü sadece birkaç yıl sonra GCSE ulusal yeterliliği için hazır hale gelmeleri gerekmektedir. Eğitimin bu aşamasındaki müfredat, öğrencilerin eğitimin sonraki aşamalarında ilerlemeden önce bazı temel bilgileri edinmeleri gereken yeni konuları da içerecektir. Bu aşamada öğrenilen dersler İngilizce, matematik, bilim, tarih, coğrafya, sanat ve tasarım, müzik, beden eğitimi, modern yabancı diller ile teknoloji gibi dallardır. Bu aşamanın sonunda, bazı öğrenciler GCSE veya diğer ulusal niteliklerini alabilirler. Zorunlu eğitimin son aşamasında ise 14-16 yaş arasındaki öğrencilerin bir GCSE veya diğer ulusal yeterlilikleri almalarına yardımcı olacak ulusal değerlendirme sınavlarına girmeleri için kapsamlı bir hazırlık süreci vardır.

Eğitim Süresi

İngiltere’de yasalara göre zorunlu eğitim 5 yaşından başlayarak 16 yaşına kadar devam eder. İlkokul, ortaokul, kolej eğitimini kapsayan zorunlu eğitim dönemi devlet tarafından ücretsiz desteklenmektedir. İlkokul ve ortaokul eğitiminde ders yılı ortalama olarak 38 hafta sürmektedir. Yaz tatili süresi ise 6 haftayı kapsamaktadır. Ayrıca 2 hafta Noel tatili, 2 haftada bahar tatili, ekim, şubat ve mayıs aylarında da birer haftalık yarı dönem tatilleri bulunmaktadır.

Eğitim Ortamı

İngiliz eğitim sisteminin temelinde olan bireysellik anlayışı eğitim ortamını da büyük oranda etkilemektedir.  İngiltere’de; ilkokul 5-11 yaşları arasındaki çocukları, ortaokul ise 11-16 yaşları arasındaki çocukları kapsamaktadır. Bu iki dönemdeki eğitim zorunludur. Devletçe finanse edilen ortaöğretim, tüm yeteneklerin öğrencilere genel eğitimle sağlandığı çok amaçlı okullarda ve daha fazla akademik eğitim sağlayan Gramer okullarında sağlanmaktadır. Demokratik, bilimsel, öğrenci odaklı ve bireyselliği önemseyen eğitim ortamı ile İngiltere dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahiptir.

Ev Ödevleri

İngiltere'de anaokulu da ilköğretime dahildir. 4-6 yaşlarındaki çocuklar anaokuluna 6-11 yaşları arasındaki çocuklar da ilkokula devam ederler. Ayrıca bazı ilkokulların 5 yaşından küçük çocuklar için kreş sınıfları da vardır. İngiltere'de çocuklar genelde evlerine yakın bir ilkokula gönderilirler. Anaokulunda da çocuklara ev ödevi verilir. Bu ödevler çocuklara okuma-yazma ve matematiğe alıştırmaktadırlar. İlkokullarda haftalık ders saatleri 20-25 saattır. İngiltere’de lise eğitimi de dahil olmak üzere tüm eğitim sisteminde ödev anlayışı ve sistemi mevcuttur. öğrenciler okullarda öğrendikleri bilgiler doğrultusunda ödevlerini yaparken, bireysel sorumluluk, tekrar etme ve düzenli çalışma alışkanlığı da kazanırlar.

Sınavlar ve Notlar

İngiliz eğitim sisteminde öğrenciler sınavların kaderlerini belirlemekte ne kadar önemli rol oynadığını ilk kez 11 yaşında fark ederler. İngiltere'de 11-plus sınavı ile Secondary Grammar School ve High School'lar kazanılmaktadır. Bu okullar ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere uygun kurumları belirlemek için yapılır. Öğrencilerin bu sınavdaki ilk hedefi Secondary Grammar School'u kazanmaktır. Bir düşük hedef High School'dur. High School'u da kazanamayanlar, Secondary Modern School'a giderler. İngiltere'de devlet okullarının kontenjanlarının kısıtlı olması nedeniyle bazen Secondary Grammar School'a girebilmek için yalnızca 11-plus sınavı yeterli değildir. Öğrencinin geldiği okuldaki başarı durumu da dikkate alınmaktadır.

11 plus sınavından sonra öğrencileri bekleyen bir diğer önemli sınav da 16 yaşlarında girecekleri GCSE sınavlarıdır. GCSE sınavının ardından öğrenciler iki yıllık bir süreçte tamamlanan GCE A-Levels aşamasını ifade eden "altıncı sınıf"a başlar. Bu kurslar İngiliz üniversitelerine ya da yüksekokullarına girişte en çok kullanılan giriş standardıdır. Öğrenciler bu kurs sınavlarına genellikle yüksek öğrenim görmek istedikleri konuyla ilgili iki üç konuda birden girerler. Normalde iki yıl süren GCE A-Level kursları bazı yerlerde verilen yoğun kurslarda bir yılda tamamlanabilir. Bu iki yıllık hazırlanma sürecinin sonunda öğrenci GCE A-Level sınavına girer. 

Ortaöğretimde 3 yıllarını dolduran öğrenciler, GCSE sınavına girecekleri dersleri seçerler. Ve ona göre sınava hazırlanırlar. GCSE sınavlarına 16 yaşında girilir ve A-B-C-D-E-F olmak üzere 7 farklı not alınabilir. GCSE sınavından D-E-F-G alanlar CFS sınavına girmeye hak kazanırlar. A-B-C alanlar ise A-Levels ve AS-level Sınavlarına girmeye hak kazanırlar. CFS daha çok uygulamaya dayanan bir sınavdır. CFS'ye 8 dersten girilir. CFS'nin dışında bir de CEE sınavı vardır. CEE sınavına GCSE'den bir yıl sonra girilir. CFS'de İngilizce ve matematiğin dışında sağlık, çevre, ticaret vs gibi derslerde bulunmaktadır.

GCSE sınavından iki yıl sonra A-level sınavlarına girilir. Bu sınavlar yüksek öğrenim görmek isteyenler içindir. A-level sınavlarında da 7 not vardır. A-B-C-D-E-N-U. N başarısız ve U da değerlendirmeye alınmadı demektir. A-level sınavlarına üç dersten girilir. Ancak beşe yükseltilmesi beklenmektedir. 

İngiltere’de Lisans Eğitimi

Lisans eğitimi denildiğinde İngiltere çok gözde bir lokasyondur. İngiltere’deki üniversite sistemi köklü geçmişi, ileri düzey teknolojik altyapısı, öğrencilerine sağladığı araştırma olanakları, kütüphane ve laboratuvar imkanları ile uluslararası eğitim dünyasında özel bir yere sahiptir. İngiltere üniversite sistemi zengin akademik kariyer planlarını, mezuniyet sonrası iş imkanlarını ve çok çeşitli eğitim programlarını bünyesinde barındıran bir eğitim sistemidir. İngiltere üniversiteleri, dernekler ve kuruluşlar tarafından desteklenir ve denetlenir. Bu da bağımsız bilim kurumları olarak görülmesini ve iyi eğitim vermesini sağlar. Bu kuruluşların başında Russell Group gelmektedir. Russell Group bünyesinde bulunan 24 üniversite arasında Birmingham, Oxford, Cambridge ve York gibi önemli üniversiteler de yer almaktadır. 

Bazı teknik bölümler ve tıp bölümleri haricinde İngiltere'de lisans eğitimi 3 yıldır. Her bir dönem 10-14 hafta uzunluğunda olmak üzere, üç dönemden oluşan bir eğitim sistemi vardır. Akademik dönemler genellikle üniversiteler için daha kısayken, yüksek okullar için daha uzundur. İngiltere’deki üniversitelerde okumak isteyen öğrenciler, hazırlık programlarına katılabilirler. İngiltere üniversitelerinde hazırlık yılı olarak nitelendirilen bir senelik program, öğrencilerin lisans eğitimleri öncesinde İngiliz eğitim sistemine alışmalarını ve akademik İngilizcelerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

İngiltere’de Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü programının amacı öğrenciye profesyonel bir yeterlilik derecesi kazandırmaktır. İngiltere’de yüksek lisans eğitimi, 9 ay ile 1 yıl arasında süren programlarda öğrenci bu süreci ağırlıklı olarak ders alma şeklinde geçirir. İngiliz Üniversiteleri Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında yüksek lisans derecesi vermektedir. Programlara kabul için ileri derecede İngilizce bilgisi ve üniversite not, ders saati ve ders içeriklerinin yazılı olduğu transkript, referans mektubu, niyet mektubu ve programlara göre iş tecrübesi istenmektedir.

Doktora derecesi ise daha özgün, araştırmaya ve teze yönelik bir sistemdir ve ortalama olarak 3 yıl sürer. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarında doktora dereceleri vardır ve yüksek lisans diplomasına sahip olan öğrenciler doğrudan doktora programına başlayabilirler. İngiltere'de doktora eğitim müfredatı ya da öğrenim sürelerini herhangi bir merkezi düzenlemeye ya da sınırlamaya tabi değildir. İngiltere’deki okullar kendi doktora kapsamlarını kendileri oluştururlar. Öğrencinin bir doktora programına kabulünde, akademik başarıları, yüksek lisans tezi, iş tecrübesi, referanslar gibi kıstaslar ön plana çıkar

3 yılda tamamlanan PhD Doktora derecesi tüm İngiltere üniversitelerinde değişik konularda mevcuttur. Spesifik bir konu seçimi ve ya araştırma üzerine tam detaylı bir çalışma yapılarak elde edilir. Yapılan çalışma öğrencinin altında çalıştığı akademisyenin denetiminde ve değerlendirmesindedir. Araştırma tamamlandıktan sonra öğrenci doktora tezini yazar.

İngiltere’de İlk ve Ortaokul Seviyesinde Eğitim

Eğitime uzun ve kapsamlı bir yerden bakan İngiltere'de ilköğretim 4-5 yaşında başlar ve devlet okulları karma eğitim verirler. 5 yaşını doldurmuş çocukları eğitim-öğretim yılı başında evlerine yakın bir ilkokula kaydettirmek zorunludur. Ancak dileyen anne-babalar çocuklarını 5 yaşından önce bir ilkokulun kreş sınıfına yazdırabilirler.5 yaşını doldurduktan sonra ise çocuklar kreşten ana sınıfına geçebilmektedirler. İngiltere'de ilkokuldan ortaokula geçiş yaşı 11’dir. Ortaöğretim 11-12 yaşında başlar ve 16 yaşında sona erer. Ayrıca 16 yaşından sonra da isteyenler okulda kalarak 18 yaşına kadar eğitim alabilirler. Devletin ortaokulları karma eğitim vermektedirler. İngiliz eğitim sisteminde ortaokullar branşlarına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar:

  • Middle School: Öğrenciler Middle School'a 8-9 yaşlarında başlayıp 11-12 yaşlarında bitirirler. 
  • Comprehensive School: Bu okullarda öğrenciler yetenek ve başarı durumlarına bakılmaksızın kabul edilirler.Comprehensive School'larda çok çeşitli dersler gösterilmektedir. Genelde 11-18 yaşları arasındakilere 6 yıl öğrenim imkanı sunarlar. İsteyenler 16 yaşından sonra da okulda kalıp eğitimlerine devam edebilirler. Comprehensive School'lar genelde öğrenci alırken okula yakın oturan öğrencilere öncelik tanırlar.
  • Secondary Modern School: Grammar School veya High School'a kabul edilmeyen 11-16 yaş arasındaki öğrencilerin gidebileceği okullardır. Bu okullarda herhangi bir branş eğitimi değil de genel bir eğitim verilir. Secondary Modern School'lar da okula yakın oturan öğrencilere öncelik tanırlar. 
  • Secondary İntermediate: Sadece İrlanda'ya özgüdür. Comprehensive School'a denk eğitim vermektedirler. 
  • Secondary Grammar School: 11-16 yaşları arasındaki öğrencilere branş eğitimi verirler. Ancak 11-plus sınavıyla öğrenci alırlar. 
  • High School: 11-plus sınavını geçen ancak Secondary Grammar School'a kabul edilmeyen öğrencileri alırlar. 
  • 6th Form College: Diğer ortaokullardan mezun olmuş 16 yaşını doldurmuş öğrencilerin 2 sene boyunca GCE A-levels sınavlarına hazırlayan okullardır. 
  • Technical School: 14-18 yaş arası öğrenciler mesleki ve teknik eğitim verirler. Bu okullar "Technical and Vocational Education İnstitute" programında yer alırlar. 

City Technology College: 11-18 yaş arası öğrenciler teknoloji ve bilim alanında eğitim verirler.

Aylin Ceyla Çengelli
Akademik Danışmanlık
İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından eğitim alanında kendini geliştirmek için başta eğitim koçluğu olmak üzere çeşitli seminerlere katılmıştır. Yurtdışı eğitim alanında 5 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Bu tecrübesini hem lise öğrencileri hem de lisans öğrencilerinin yurtdışı eğitim planlanmasını onlarla yaparak danışanları ile paylaşmaktadır. Ek olarak, küçük yaş grubu öğrenciler için de uzun ya da kısa süreli yurtdışı eğitim planlarının yönlendirmesini yapmaktadır. Firmamızda akademik danışmanlık görevini sürdürmektedir.
Bilgi Almak İçin Formu Doldurup Gönderin, Sizi Arayalım!
Hızlı İletişim İçin Hemen Arayın 444 2 203
Bilgi İste