İletişim İş Fırsatları Etkinlikler
22 Şubat 2023
7 Dakika
Mavi Diploma Nedir, Nasıl Alınır?

Dünyanın her yerinden birçok insan Avrupa ülkelerinde eğitim görmek için talep gösteriyor. Bunun nedeni ise Avrupa ülkelerinde birçok prestijli ve dünya çapında üniversitelerin olması. Fakat çocukların erken yaşta eğitim için gönderilememesi ve prestijli üniversitelerin öğrenci kabul prosedürlerinin zorlu olması gibi problemlerle karşılaşılması mümkün. Bu gibi problemlerin çözümü ise Mavi Diploma arşivine sahip okullarda eğitim almak olabilir. Mavi Diploma, Avrupa Birliği veya AB üyesi olmamalarına rağmen Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından akredite edilen üniversiteler tarafından verilen diplomalara ek niteliğindedir. Öğrencinin aldığı eğitimin ve diplomanın AB ülkelerinde geçerli olduğunu gösterir.

Ülkemizde birçok üniversite bu akreditasyona sahiptir. Mavi Diploma, akredite üniversitelerin mezunlarına verilir. Yükseköğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitim seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belgedir. Mavi Diploma Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Mavi Diploma, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir. Mavi Diploma, belirli üniversitelerden mezun olan tüm öğrencilere otomatik ve ücretsiz olarak, yaygın kullanılan bir Avrupa dilinde (İngilizce) verilmektedir. 

Avrupa’da lisans veya yüksek lisans yapmak isteyen adaylar, Mavi diploma veren seçilmiş okullarda okumaya gidebilir ve ardından Avrupa ülkelerinde eğitimlerine devam etmek için diplomalarını alabilirler. Türkiye'de bu formatta faaliyet gösteren okullar dünya standartlarında ve Avrupa eğitim modellerine göre eğitim vermekle birlikte aynı zamanda öğrencilere İngilizce eğitim vermektedir ve sınavlarını uluslararası standartlarda yapılmaktadır.

Mavi Diplomanın Avantajları

Mavi Diploma, çalışma programlarını ve yeterliliklerini Avrupa'daki ülkeler arasındaki öğrencilere kıyasla daha kolay hale getirir. Tamamlanan çalışmaların ayrıntılı bir tanımını sunar ve eğitimi tamamlamak için edinilen yeterlilikleri gösterir.

Buna ek olarak, akademik niteliklerin hem yüksek öğretim kurumları hem de işverenler tarafından uluslararası düzeyde tanınmasını artırarak, diploma sahiplerinin yurtdışında istihdama ve daha fazla eğitim fırsatlarına erişimini kolaylaştırabilir ve ayrıca Mavi diploma alan öğrencilerin mesleki kariyerlerine Avrupa’da başlamaları daha kolay hale getirir. Özetle mavi diplomanın avantajlarını şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Mavi Diploma sahibi mezunlar, yurt dışında daha kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir diplomaya sahip olurlar. 
 •  Mavi Diploma sahibi olanlar, eğitimlerine Avrupa’da herhangi bir ülkede devam edebilirler. 
 •  Mavi Diploma, eğitim süresince kazanılan akademik ilerleme ve niteliklerin doğru bir açıklamasını sağlar. Bu, bazı iş arama sorunlarını ortadan kaldırır. 
 •  Mavi Diploma, bir öğrencinin başarılarını ve niteliklerini tarafsız bir şekilde temsil eder. 
 •  Mavi Diploma, işe alımı kolaylaştırır.
 • Farklı ülkelerde yüksek lisans eğitimine daha kolay erişim sağlar.

Mavi Diploma Nasıl Alınır?

Mavi Diploma Ekim 1999 yılında başlayan Bologna sürecinin bir parçasıdır ve şu anda 47 katılımcı ülke ile son halini almıştır. Alınan eğitim sadece AB Üye Devletlerinde değil, bu sürece dahil olan tüm ülkelerde eşdeğer kabul edildiğinden, öğrenciler istedikleri ülkede eğitimlerine devam edebilir veya yeni bir kariyere devam edebilirler. YÖK tarafından 2005 yılında hazırlanan bir yönetmelikle ülkemizde öğretim veren tüm üniversitelerin denetlenebilir düzeye getirilmesi ve mavi diploma verilmesi kararlaştırılmıştır. Bir üniversitenin Mavi Diploma verebilmesi için çok uluslu eğitim programları sunması gerekir. Mavi Diploma verilebilmesi, öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite için önemli bir ayrıcalıktır. Mavi diploma nasıl alınır sorusunun cevabı yurt dışında okumak ve çalışmak isteyen öğrencilerin merak ettiği bir konudur. Tüm üniversite mezunları mavi diploma alırlar. Ancak bu konuda önemli olan mavi diploma veren bir üniversitede okumak gerekliliğidir. Türkiye'deki tüm üniversiteler mavi diploma vermemektedir. Eğer mavi diploma istiyorsanız üniversite tercihlerinizi yaparken bu isteğinizi göz önünde bulundurmalısınız. Mavi diploma alıp Avrupa ülkelerinde hayatınızı sürdürmek için mavi diploma veren bir üniversite tercihi yapmanız gerekmektedir. Eğer soru işaretlerine sahipseniz üniversitelerdeki öğrenci işlerinden ya da eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz. Buna ek olarak, diplomayı almak için en önemli unsur eğitim kurumları tarafından hazırlanan derslere katılmanız, geçmeniz ve tamamlamanız gerekir. Bu imkânı sunan üniversitelerin şartları genellikle benzerdir.

Türkiye’de Mavi Diploma Veren Üniversiteler

Mavi diploma veren üniversiteler çok dilli eğitim vermek zorundadır. Üniversite başarısı da Mavi Diploma verilmesinde önemli bir faktördür. Bir üniversitenin mavi diploma verebilmesi için Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen tüm standartlara uygun eğitim vermesi gerekmektedir. Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu bir üniversitenin Mavi Diploma vermesine izin verirse, öğrenciler Mavi Diploma almaya hak kazanır. Bu standartlara uyan Türkiye’de prestijli eğitim veren mavi diploma almanızı sağlayacak birçok üniversite vardır. Bunlar:

 1. Atılım Üniversitesi
 2. Adnan Menderes Üniversitesi
 3. Adıyaman Üniversitesi
 4. Muş Alparslan Üniversitesi
 5. Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 6. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
 7. Kırıkkale Üniversitesi
 8. Kafkas Üniversitesi
 9. Trakya Üniversitesi
 10. Özyeğin Üniversitesi
 11. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 12. Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 13. Celal Bayar Üniversitesi
 14. Bozok Üniversitesi
 15. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
 16. İnönü Üniversitesi
 17. Hava Harp Okulu
 18. Uşak Üniversitesi
 19. İstanbul Arel Üniversitesi
 20. İstanbul Bilgi Üniversitesi
 21. Gediz Üniversitesi
 22. Hacettepe Üniversitesi
 23. Gümüşhane Üniversitesi
 24. Başkent Üniversitesi
 25. Okan Üniversitesi
 26. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi
 27. Erciyes Üniversitesi
 28. Ordu Üniversitesi
 29. İstanbul Aydın Üniversitesi
 30. Çukurova Üniversitesi
 31. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 32. Dokuz Eylül Üniversitesi
 33. Mustafa Kemal Üniversitesi
 34. Mersin Üniversitesi
 35. Fatih Üniversitesi
 36. Dumlupınar Üniversitesi
 37. Gaziantep Üniversitesi
 38. İstanbul Üniversitesi
 39. Niğde Üniversitesi
 40. Maltepe Üniversitesi
 41. Bülent Ecevit Üniversitesi
 42. Afyon Kocatepe Üniversitesi
 43. Düzce Üniversitesi
 44. Beykent Üniversitesi
 45. Bahçeşehir Üniversitesi
 46. Nevşehir Üniversitesi
 47. Uludağ Üniversitesi
 48. Çağ Üniversitesi
 49. Balıkesir Üniversitesi
 50. Atatürk Üniversitesi
 51. Akdeniz Üniversitesi
 52. Koç Üniversitesi
 53. Kocaeli Üniversitesi
 54. Karabük Üniversitesi
 55. Gazi Üniversitesi
 56. Fırat Üniversitesi
 57. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 58. Namık Kemal Üniversitesi
 59. Pamukkale Üniversitesi
 60. Süleyman Demirel Üniversitesi
 61. Yaşar Üniversitesi
 62. Marmara Üniversitesi
 63. İzmir Yüksek Teknoloji enstitüsü
 64. İzmir Ekonomi Üniversitesi
 65. Anadolu Üniversitesi
 66. Bilkent Üniversitesi
 67. Ege Üniversitesi
 68. Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi
 69. Karadeniz Teknik Üniversitesi
 70. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 71. Sabancı Üniversite
 72. Sakarya Üniversitesi
 73. Ege Üniversitesi

Mavi Diplomanın Geçerli Olduğu Ülkeler

Mavi Diploma, sadece Türkiye'de değil, başta Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede uluslararası alanda tanınmakta ve geçerliliğini sürdürmektedir. 2023 Yılı itibariyle Mavi Diplomanın geçerli olduğu Avrupa ülkeleri şöyle sıralanmaktadır:

 1. Almanya
 2. Avusturya
 3. Bulgaristan
 4. Belçika
 5. Malta
 6. Polonya
 7. Portekiz
 8. Hollanda
 9. İrlanda
 10. İspanya
 11. Lüksemburg
 12. Finlandiya
 13. İsveç
 14. İtalya
 15. Macaristan
 16. Romanya
 17. Çekya
 18. Danimarka
 19. GKRY
 20. Hırvatistan
 21. Estonya
 22. Letonya
 23. Litvanya
 24. Fransa
Mehmet Emin Ünlü
Kıdemli Akademik Danışmanlık
Finans bölümünden dereceyle mezun olmuştur. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı firmalardaki deneyimine ek olarak 4 yıldır eğitim danışmanlık ve yönetimi alanında görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak yurt dışında yüksek lisans, lisans ve lise eğitimi ile ilgili danışmanlık sağlamakta, kendi yurt dışı ve çalışma deneyimleri ile öğrencilere destek olmaktadır. Geniş vizyon ve birikimiyle firmamızda kıdemli akademik danışmanlık görevini sürdürmektedir.
Bilgi Almak İçin Formu Doldurup Gönderin, Sizi Arayalım!
Hızlı İletişim İçin Hemen Arayın 444 2 203
Bilgi İste