İletişim İş Fırsatları Etkinlikler
23 Temmuz 2023
19 Dakika
Öğrenci Değişim Programları

Öğrenci Değişim Programı Nedir?

Öğrenci değişim programı, bir eğitim kurumundan veya ülkeden gelen öğrencilerin başka bir eğitim kurumunda belirli bir süre yurtdışında öğrenim görmelerine olanak tanıyan bir programdır. Öğrencilere eğitimlerini tamamlarken farklı bir kültür, dil ve eğitim sistemi hakkında bilgi edinme fırsatı sunar. Bir öğrenci değişim programının birincil amacı, uluslararası anlayışı ve kültürel etkileşimi geliştirmektir. Öğrenciler, yabancı bir ülkede yaşayarak ve okuyarak dünya görüşlerini genişletebilir, kültürlerarası yeterlilik oluşturabilir ve dil becerilerini geliştirebilirler. Aynı zamanda kişisel gelişim, bağımsızlık ve ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kurma fırsatı sunar.

Değişim programları yalnızca yurtdışı üniversite eğitimiyle sınırlı değildir. Öğrenci değişim programları, yurtdışı ilköğretim ve ortaöğretim programları ve yurtdışı lise değişim programları gibi birçok eğitim düzeyinde yürütülebilir. Fakat dünya üzerinde en yaygın yürütülen değişim programları lisans ve yüksek lisans eğitimi odaklıdır. Değişim programları birkaç haftadan tam bir akademik yıla veya daha fazlasına kadar sürebilirler.

Öğrenci değişim programları genellikle eğitim kurumları arasındaki ortaklıklar veya uluslararası eğitim grupları aracılığıyla yönetilir. Bu programlar sıklıkla öğrencilerden belirli akademik ve dil yeterlilik gerekliliklerinin yanı sıra program ücretlerini, seyahat masraflarını ve yaşam masrafları gibi finansal faktörleri karşılamalarını talep eder.

Öğrenci değişim programları da kendi içinde 4 gruba ayrılır. Öğrenci değişim programları aşağıda ki gibi farklılık gösterir:

  • İkili Değişim Programları: İki eğitim kurumunun doğrudan öğrenci değişimi yaptığı programlardır. Bu programda Türkiye’de ki bir okul yurtdışından belli bir okul ile anlaşmalıdır. Bir kurumdaki öğrenciler diğer kuruma seyahat ederler ve ortak kurumdaki öğrencilerin evlerinde veya o okulun yurtlarında kalabilirler.
  • Çok Taraflı Değişim Programları: Bu programlar birden fazla kurum ve ülkeyi kapsamaktadır. Program kapsamında, farklı kurumlardan öğrenciler bir araya gelerek kendi içlerinde yer değiştirirler.
  • Kültürel Değişim Programları: Bu programlar, kültürel anlayışı geliştirmeye odaklanır ve genellikle eğitim almanın ötesinde, ev sahibi ailelerle yaşamak, toplum hizmeti projelerine katılmak ve yerel kültürü keşfetmek gibi faaliyetleri içerir.
  • Yabancı Dil Programları: Bu programlar, öğrencileri çalıştıkları dilde iletişim kurmaya teşvik edildikleri bir ortama yerleştirerek dil öğrenimini vurgular. Genellikle süresi birkaç hafta ila birkaç ay arası değişen dil okulları, öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek ve öğrendikleri dilin kültürü ile doğrudan temasa geçme fırsatı sunar.

8 Farklı Öğrenci Değişim Programı

Erasmus:

Erasmus değişim programı olarak bilinen Erasmus+ programı, Avrupa'nın en tanınmış ve uluslararası üne sahip yurtdışı öğrenci değişim programlarından biridir. Adını, eğitime ve kültürel alışverişe yaptığı katkılarla tanınan Hollandalı filozof Desiderius Erasmus'tan almıştır. Avrupa Birliği (AB), Avrupa içinde eğitim iş birliğini ve hareketliliği teşvik etmek için 1987'de Erasmus programını kurdu. Zamanla kapsamının dışına çıkan program günümüzce yalnızca öğrenci değişimlerini değil, aynı zamanda personel ve gençlik hareketliliği, iş birliği projeleri ve eğitim alanında politika geliştirme fırsatlarını da kapsıyor.

Erasmus öğrenci değişim programının temel amacı, öğrencilerin yurtdışında eğitim görmelerini, eğitim almalarını veya staj yapmalarını sağlayarak yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve geliştirmektir. Kültürlerarası anlayışı geliştirmeyi, birden fazla dili öğrenmeye ve konuşmaya teşvik etmeyi ve küreselleşmiş bir dünyada değerli olan becerileri geliştirmeyi amaçlar. Erasmus değişimi, kültürler arası iletişimi kolaylaştırarak ve öğrenciler arasında akademik ve kişisel gelişimi teşvik ederek Avrupa yüksek öğretimi üzerinde muazzam bir etkiye sahip olmuştur.

Erasmus öğrenci değişim programının size katacağı pek çok avantajı vardır. Öncelikle, Erasmus öğrenci değişime katılan öğrenciler, yaşam giderlerini ödemeye yardımcı olmak için aylık bir hibe, seyahat yardımı ve özel ihtiyaçları olan öğrencilere yardım etmek amacıyla mali olarak desteklenir. Finansman, hedef ülke ve değişimin uzunluğu tarafından belirlenir. İlaveten, Erasmus programı, yurtdışında eğitim almanın yanı sıra, öğrencilere başka bir Avrupa ülkesindeki firmalarda, kuruluşlarda veya araştırma enstitülerinde staj yapma veya işe yerleştirme fırsatı sunar. Bu, öğrencilere pratik deneyim kazanma ve mesleki yeteneklerini güçlendirme fırsatı verir.

FARABI:

Farabi Değişim Programı, öğrencilerin Türk üniversitelerinde öğrenim görebilmelerine olanak sağlayan bir akademik değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, yurtdışındaki öğrencilerin Türk kurumlarının canlı akademik ve kültürel ortamlarına erişme fırsatı sağlar. Öğrenciler programa kayıt yaptırarak bakış açılarını genişletebilir, Türkiye'yi daha iyi anlayabilir ve dünyanın her yerinden öğrenciler ve akademisyenler ile uzun süreli iletişim bağı kurabilirler.

Farabi Değişim Programı, yüksek öğrenim yoluyla dünya çapında ortaklık ve kültürel alışverişi teşvik eder. Türkiye Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından yönetilmektedir ve Türk üniversiteleri ile uluslararası ortakları arasındaki ikili anlaşmalar çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Program, Türk üniversiteleri ve diğer ülkelerden ortak kurumlar arasında öğrenci değişimini teşvik etmektedir. Öğrencilerin, genellikle bir veya iki yarıyıl olmak üzere belirli bir süre boyunca Türkiye'deki ev sahibi kurumda eğitim görmelerine olanak tanır. Öğrencilerin değişim dersleri, öğrenme çıktıları ve kredileri programın gerekliliklerini karşıladığı sürece kendi üniversiteleri tarafından kabul edilir. Bu, akademik ilerlemelerinin değişimden sonra derece programlarına uygulanmasını sağlar.

Farabi Değişim Programındaki derslerin çoğu Türkçe okutulduğu için yabancı öğrencilerin dili akıcı bir şekilde bilmesi avantajlıdır. Bununla birlikte, bazı üniversiteler, özellikle yüksek lisans düzeyinde veya belirli çalışma alanlarında İngilizce dersleri sunmaktadır.

Genellikle, Farabi Değişim Programı uluslararası öğrencilere mali yardım sağlamaz. Ancak bazı Türk üniversiteleri, uluslararası değişim öğrencilerine burs veya burs sağlayabilir. Öğrenciler, erişilebilir finansman fırsatları olup olmadığını görmek için kendi kurumlarına veya ev sahibi üniversiteye danışmalıdır.

Mevlana:

Mevlana Değişim Programı, Farabi Değişim Programı gibi Türkiye'deki bir diğer akademik değişim programıdır. Mevlana Değişim Programı, öğrencilere ve akademik personele Türk üniversitelerinde okuma, ders verme veya araştırma yapma fırsatı vererek uluslararası işbirliğini ve kültürel alışverişi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Mevlana öğrenci değişim programı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denetlenmektedir.

Program, Türk üniversiteleri ve yurtdışındaki partner kurumlar arasında hem öğrenci hem de öğretim üyesi değişimini kolaylaştırmaktadır. Birkaç aydan bir akademik yıla kadar değişen kısa süreli çalışma veya araştırma ziyaretlerine izin verir. Diğer değişim programlarında olduğu gibi Mevlana Değişim Programında verilen dersler veya yapılan araştırmalar, gidilen kurum tarafından tanınmaktadır. Bununla birlikte, akademik başarıların, katılımcıların derece programlarına veya araştırma projelerine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Öğretim dilini ev sahibi kurum ve katılımcıların kayıtlı olduğu program belirler. Pek çok ders Türkçe öğretilirken, bazı üniversiteler yabancı öğrencilere İngilizce dersleri vermekte veya desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yabancı dil takviyesi sağlamaktadır.

İlaveten, Mevlana Değişim Programı genellikle katılımcılara finansal yardım sağlamaz. Ancak ev sahibi üniversiteler, kaldıkları süre boyunca öğrenci veya personel değişimi için barınma yardımı veya indirimli hizmetler gibi avantajlar sağlayabilir.

ISEP:

Uluslararası Öğrenci Değişim Programları (ISEP), üyeleri arasında öğrenci değişim programları düzenleyen küresel bir eğitim ağıdır. ISEP, uluslararası eğitimi ve kültürlerarası etkileşimi teşvik etmeye adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. ISEP değişim programı, kültürel kaynaşmayı teşvik eder ve öğrencileri ev sahibi ülkenin yerel topluluğu ve kültürüyle kapsamlı bir şekilde katılmaya teşvik eder. Bu, bir aile yanında yaşamayı, kültürel etkinliklere katılmayı ve bulundukları çevreyi keşfetmeyi içerir.

ISEP dünya çapında 50'den fazla ülkede yaklaşık 300 üye üniversiteye sahiptir. Değişim programına katılan üniversiteler, kolejler ve diğer yüksek öğretim kurumları üye kurumlar arasındadır. Program ya bir sömestr ya da bir öğrenim yılı süren değişim sunar. Ayrıca kurs ve program esnekliği sağlayarak öğrencilerin akademik ilgi alanlarına ve gereksinimlerine uygun seçenekleri seçmelerine olanak tanır.

ISEP, değişim süreci boyunca öğrencilere belli başlı yardımlar sunar. Bu, başvuru ve yerleştirme yardımı, ayrılma öncesi oryantasyonu, akademik ve kültürel entegrasyon rehberliğini içerir. Öğretim dili ise, ev sahibi kuruma ve ülkeye göre değişir. Bazı üye kurumlar İngilizce kursları verirken, diğerleri yerel dilde bilgi gerektirebilir. Bir değişim yeri seçerken, öğrenciler dil ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır.

ISEP değişim programında, öğrenciler normal öğrenim ücretlerini ev sahibi kurum yerine kendi üniversitelerine öder. Bu, öğrencilerin değişim programını karşılayabilmelerine yardımcı olur.

IAESTE:

IAESTE değişim programı (Uluslararası Teknik Deneyim için Öğrenci Değişim Birliği), bilim, mühendislik, teknoloji ve uygulamalı sanatlar okuyan öğrencilere staj ve uygulamalı eğitim fırsatları sunan küresel bir organizasyondur. IASTE, dünyanın en büyük teknik öğrenci değişim programlarından biridir. IAESTE, öğrencilere staj yoluyla seçtikleri çalışma alanında gerçek iş deneyimi kazanma şansı sağlar. Programda mühendislik, bilgisayar bilimi, beşeri bilimler, mimarlık ve diğer teknik alanlara yer verilmektedir.

IAESTE, her birinde bir üye komite ağı ile 90'dan fazla ülkede mevcuttur. Bu komiteler, stajları denetlemekten ve öğrenciler ile işverenler arasındaki etkileşimi kolaylaştırmaktan sorumludur. IAESTE karşılıklı değişim esasına göre çalışır, bu da katılımcı öğrencilerin başka ülkelerde staj yaparken diğer ülkelerden gelen öğrencileri de kendi ülkelerinde ağırlayabilmeleri anlamına gelir.

Bireysel düzenlemeye ve ev sahibi firmanın taleplerine bağlı olarak, staj süreleri birkaç haftadan bir yıla kadar değişebilir. IAESTE, öğrencilerin akademik programlarına uyması için staj başlangıç ​​ve bitiş tarihlerinde esneklik sağlar. Ayrıca, IAESTE stajları, öğrencilere bilgi ve becerilerini gerçek hayatta kullanmalarına izin vererek uygulamalı teknik deneyim kazandırmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda profesyonel gelişim, ağ oluşturma ve uluslararası bağlantıların oluşmasına zemin hazırlar.

İngilizce, IAESTE'de yaygın olarak kullanılan ortak dil olsa da dil gereksinimleri ev sahibi ülkeye ve belirli staj yerleştirmesine bağlı olarak değişebilir. Bazı stajlar, yerel dilde yeterlilik veya belirli teknik dil becerileri gerektirebilir. Bununla birlikte, her ülkedeki IAESTE komiteleri, öğrencilere staj sürecinde rehberlik ve destek sağlar. Buna başvuru sürecinde yardım, vize danışmanlığı, barınma düzenlemeleri ve staj süresi boyunca destek dahildir.

Global UGRAD:

Küresel Lisans Değişim Programı (Global UGRAD), ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel İşler Bürosu tarafından yönetilen bir kültürel değişim programıdır. Farklı geçmişlere sahip lisans öğrencilerine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde bir akademik dönem veya bir akademik yıl boyunca eğitim alma fırsatları sunar. Global UGRAD katılımcıları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkili kolej ve üniversitelerde çeşitli akademik alanlarda eğitim alma şansına sahiptir. Program, entelektüel ve kültürel alışverişi teşvik ederek öğrencilerin yeni ilgi alanları peşinde koşmalarına ve bilgilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Global UGRAD'a katılanlar, akademik başarılarına, liderlik potansiyellerine, topluluk önünde konuşma becerilerine ve İngilizce yeterliliklerine göre seçilir. Her katılımcı ülkenin, mülakatlardan ve bir başvuru değerlendirmesinden oluşan kendi seçim prosedürü vardır. Seçilen öğrenciler, akademik ilgi alanlarına ve hedeflerine en uygun olarak ABD'deki ev sahibi üniversitelerle eşleştirilir. Derece almayacak öğrenciler olarak (non-degree-seeking students) kaydolurlar ve ev sahibi kurum tarafından sunulan çeşitli kurslara erişim sağlarlar.

Global UGRAD programı, katılımcılara, genellikle okul ücretini, gidiş-dönüş uluslararası seyahati, sağlık sigortasını, konaklamayı ve geçim masrafları için aylık maaşı kapsayan mali yardım sunar. Sağlanan mali yardım miktarı, ülke ve program kurallarına göre değişebilir.

Programı tamamladıktan sonra Global UGRAD katılımcıları, devam eden bağlantıları, mesleki gelişim fırsatlarını ve uluslararası ve kültürel değişime sürekli katılımı kolaylaştıran geniş bir mezunlar ağının parçası haline gelir.

Youth Exchange and Study (YES):

Gençlik Değişimi ve Eğitimi (YES) programı, ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu tarafından desteklenen bir kültürel değişim girişimidir. Seçkin ülkelerden gelen lise öğrencilerine bir akademik yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim görmeleri için fırsatlar sunar. YES programına katılanlar, genellikle yazılı başvuruları, mülakatları ve testleri içeren rekabetçi bir başvuru süreciyle seçilir. Uygunluk gereklilikleri ve seçim prosedürleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. YES değişim programına kabul edilen adaylar, ev sahibi ailelerle eşleştirilir ve bir akademik yıl boyunca Amerikan liselerine kaydolur. Öğrenciler, derslere katılabilir, ders dışı etkinliklere katılabilir ve Amerikan eğitim sisteminin bir parçası olurlar. YES programı, lise öğrencilerine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaları ve okumaları, Amerikan kültürünü daha iyi anlamaları ve ömür boyu sürecek arkadaşlıklar geliştirmeleri için olağanüstü bir fırsat sunar.

YES programı katılımcıları, değişim yılına başlamadan önce kendi ülkelerinde yoğun bir oryantasyon sürecinden geçerler. Bu oryantasyon onlara Amerikan kültürü, eğitim, aile yanında yaşama ve kültürler arası uyum hakkında temel bilgiler sağlar. YES programı, toplum hizmeti ve liderlik gelişimine güçlü bir vurgu yapmaktadır. Gönüllülük ve kültürel değişim projeleri, katılımcıların yurttaşlık görevi ve liderlik becerileri duygusu geliştirmelerine yardımcı olur.

YES katılımcıları, değişim yılları boyunca yerel koordinatörlerden, ev sahibi ailelerden ve okul yetkililerinden sürekli destek alırlar. Ayrıca, YES öğrencileri anlamlı bir deneyim yaşamak adına mezunlar ağına da erişebilirler.

Youth For Understanding (YFU)

Youth For Understanding (YFU), dünyanın dört bir yanındaki gençler için kültürel değişim programları sağlayan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. YFU, 1951'de kurulmuştur ve uluslararası değişimler yoluyla kültürlerarası anlayışı, uluslararası eğitimi ve kişisel gelişimi teşvik etmeyi amaçlar. YFU, lise değişim programları, mezuniyet sonrası programları (gap year programs) ve yaz programları dahil olmak üzere bir dizi kültürel değişim programı sunar. Bu programlar, gençlere ev sahipliği yapan ailelerle yaşama, yerel okullara gitme ve kendilerini ev sahibi ülkenin kültürüne uyum sağlama imkânı sunar.

YFU, dünya çapında birçok ülkede faaliyet göstermekte ve katılımcılara çeşitli seçenekler sunmaktadır. Programa ve katılımcının tercihlerine bağlı olarak, program uzunlukları birkaç haftadan bir akademik yıla veya daha fazlasına kadar değişebilir.

Ev sahibi bir ailenin yanında yaşamak, YFU programlarının önemli bir bileşenidir. Katılımcılar, yerel bir ailenin üyesi olma, ev sahibi ülkede günlük yaşamı deneyimleme ve ev sahibi aile üyeleriyle derin bağlar kurma fırsatına sahip olacaklar.

Neden Öğrenci Değişim Programına Katılmalısınız?

Öğrencilerin değişim programlarına kaydolmayı düşünmeleri için birkaç ikna edici neden vardır. İlk olarak, değişim programları öğrencilerin kendilerini yeni bir kültüre kaptırmalarına ve farklı alışkanlıkları, gelenekleri ve yaşam biçimlerini öğrenmelerine olanak tanır. Bu maruz kalma, küresel bir dünya görüşünün, kültürel duyarlılığın ve çeşitlilik için daha büyük bir farkındalığın gelişmesine katkıda bulunur. İkinci olarak, yurt dışında eğitim almak, öğrencilerin anadili İngilizce olan kişiler tarafından çevrelenerek ve dili gerçek hayattaki durumlarda pratik yapmak için günlük fırsatlara sahip olarak dil becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Ve son olarak, değişim programları, insanların arkadaşlardan, sınıf arkadaşlarından ve profesyonellerden oluşan küresel bir ağ kurmasına olanak tanır. Dış ilişkiler kurmak, gelecekteki iş birliğine, araştırma fırsatlarına ve kariyer fırsatlarına yol açabilir.

Öğrenci Değişim Programları Ücretli Mi?

Evet, öğrenci değişim programları genellikle ücretlidir. Birçok değişim programı, öğrencilerin bir program ücreti ödemesini gerektirir. Öğrenciler, değişim programları sırasında kurslara kayıt olurlarsa veya ev sahibi bir kurumda öğrenim görürlerse, öğrenimleri ile ilgili öğrenim ücreti ve akademik ücretler söz konusu olabilir. Bu ücretler, ev sahibi kuruma ve belirli program düzenlemelerine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, öğrenciler ev sahibi ülkeye gidiş ve dönüş için uçak bileti veya diğer ulaşım masrafları da dahil olmak üzere genellikle kendi seyahat masraflarından sorumludur.

Öğrenci Değişim Programları Ne Kadar Sürer?

Bazı öğrenci değişim programları birkaç hafta gibi kısa süreyi kapsarken, çoğunluğu bir okul dönemi yani yaklaşık 6 ayı ya da bir tam okul yılını kapsar.

Öğrenci Değişim Programlarına Nasıl Başvurulur?

Öğrenci değişim programlarına başvurmak için bazı adımları takip etmeniz gerekir.

  1. Transkriptleri, tavsiye mektuplarını, kişisel beyanı, dil yeterlilik sınavı puanlarını ve pasaportunuzun bir kopyasını içerebilecek başvuru materyallerini toplayın.
  2. Seçtiğiniz değişim programı için başvuru formunu doğru ve eksiksiz bilgilerle doldurun. Tamamlanmış başvurunuzu son başvuru tarihine kadar göndermeyi ihmal etmeyin.
  3. Bazı değişim programları için seçim sürecinin bir parçası olarak bir mülakat gerekebilir. Programı araştırın ve motivasyonlarınız üzerinde düşünün.
  4. Başvurunuz kabul edilirse, kabul mektubunu ve ilgili belgeleri dikkatlice okuyun. Teklifi kabul etmek ve daha fazla makale göndermek veya program ücretlerini tamamlamak gibi gerekli olabilecek diğer işlemleri yapmak için talimatları izleyin.
  5. Kabul edildikten sonra, gerekli vizelerin alınması, seyahat lojistiğinin ayarlanması, konaklamanın güvence altına alınması da dahil olmak üzere değişim programınız için hazırlıklara başlayın.
Aylin Ceyla Çengelli
Akademik Danışmanlık
İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından eğitim alanında kendini geliştirmek için başta eğitim koçluğu olmak üzere çeşitli seminerlere katılmıştır. Yurtdışı eğitim alanında 5 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Bu tecrübesini hem lise öğrencileri hem de lisans öğrencilerinin yurtdışı eğitim planlanmasını onlarla yaparak danışanları ile paylaşmaktadır. Ek olarak, küçük yaş grubu öğrenciler için de uzun ya da kısa süreli yurtdışı eğitim planlarının yönlendirmesini yapmaktadır. Firmamızda akademik danışmanlık görevini sürdürmektedir.
Bilgi Almak İçin Formu Doldurup Gönderin, Sizi Arayalım!
Hızlı İletişim İçin Hemen Arayın 444 2 203
Bilgi İste