İletişim İş Fırsatları Etkinlikler
29 Aralık 2021
10 Dakika
Yurt Dışında Tıp Okumak – Yurt Dışında Tıp Eğitimi – ICESTurkey

Yurt dışında tıp eğitimi, Türkiye’den birçok öğrencinin dikkatini çekmektedir. Her yıl tıp eğitimi almak isteyen binlerce öğrenci Avrupa’nın birçok ülkesine uluslararası öğrencilerin yanında üniversite eğitimi almaya gitmektedir. Genel olarak ülkelere göre; eğitim süresi ve eğitim ücreti gibi konular çeşitlilik göstermektedir. 

YURT DIŞINDA TIP OKUMANIN AVANTAJLARI

Yurt Dışında tıp fakültesine yerleşmek isteyen öğrencilerin aklında yurtdışında tıp eğitiminin onlara Türkiye’de okumaktan daha farklı ne katabileceği sorusu bulunur. Yurt Dışında tıp eğitimi görmek öncelikle sizleri uluslararası alana sokar. Hem alacağınız diploma ile hem de çevrenizdeki insanlar dolasıyla gördüğünüz eğitimi uluslararası mecrada yapabilecek donanıma ve vizyona ulaşmasını sağlar. Türkiye’de tıp fakültesine ÖSYM sınavıyla yerleşmekten göreceli olarak daha kolay veya yükse olasılıkta olduğunu da söyleyebiliriz. 

YURT DIŞINDA TIP EĞİTİMİ YÖK DENKLİĞİ

Yurt dışında tıp eğitimi gören öğrencilerin YÖK denkliği alması mümkündür. Öğrencinin okuduğu okul eğer ilk binde ise direkt olarak alabilir. Eğer ilk binin dışında ise öğrencinin YÖK’e başvurması ve aldığı diplomanın, derslerin YÖK tarafından incelenmesi gerekir. Eğer eksik bulunursa öğrenciden Türkiye’deki bir okulda ekstra ders alması gerekir. 

YURT DIŞINDA TIP EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru tarihleri ülkeden ülkeye ve okuldan okula değişiklik göstermektedir. Öğrenciler tıp eğitimi için başvuruları Kasım ayından başlayıp Haziran ayına kadar göndermesi mümkündür.

YURT DIŞINDA TIP EĞİTİM SÜRESİ 

Yurt dışında eğitim süresi genel olarak 6 yıldır. 

SINAVSIZ YURT DIŞINDA EĞİTİM ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Yurt dışındaki üniversitelerin birçoğu sizden ÖSYM sınav sonucunuzu istememektedir ancak okulların kendi sınavları vardır. Bu sınavlardan başarılı sonuç alamayan öğrenciler ise okulların ‘’Foundation’’ adı verilen hazırlık programlarına başlayabilirler. 

MACARİSTAN’DA TIP OKUMAK

Macaristan yurt dışında tıp okumak isteyen öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerden biridir. Tıp okumak her ülkede hukukla beraber en pahalı lisanslardan birisidir. Ayrıca ülkelerin çoğunluğu tıp eğitimini sadece kendi anadillerinde vermektedir. Macaristan hem İngilizce tıp eğitimi vermesiyle hem de diğer Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine göre daha ucuz eğitim olanakları sağlamasıyla ünlüdür. Ayrıca tıp eğitiminin uzun süreli programı göz önüne alındığında ülkenin yaşam masraflarının diğer ülkelere göre daha ucuz olması öğrencilere avantaj sağlamaktadır. Macaristan’da İngilizce tıp eğitimi belli başlı okullarda verilmektedir. Bunlar Szeged Üniversitesi ve Pecs Üniversitesidir. İki üniversite de orta Avrupa’da tıp alanında ün salmış üniversitelerdir. İki okul da başvuran öğrencilerden giriş sınavı talep etmektedir. Bu sınavlarda biyoloji, kimya ve temel tıp bilgileri gibi konular sorulmaktadır. Sınavlardan başarıyla geçemeyen öğrenciler okulların foundation programlarına katılabilirler. Bu programlarda öğrenciler İngilizce olarak başlangıç seviye tıp ve fen bilimleri dersleri alırlar. Hazırlığı başarıyla geçen öğrenciler birinci sınıfa başlarlar. Macaristan’da tıp eğitimi fiyatları 17.000-18.000 USD’dir. Yaşam masraflarına baktığımızda ise 5 ila 6 bin Euro arasında değişmektedir. Başvuruları haziran ayına kadar yapılabilir. Öğrencilere şartlı kabul imkânı sunmaktadırlar. ICES Turkey firması olarak her sene onlarca öğrenciyi bu üniversitelere yerleştirmekle beraber Macaristan’da yerinde hizmet vermekteyiz. 

Polonya’da Tıp Okumak

Polonya tıp fakültesi tercih edecek öğrenciler için ciddi kolaylıklar sağlayan ülkelerden bir tanesidir. Almanya gibi ÖSYM sınavında çok yüksek puanlar veya İngiltere gibi öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olmasını beklememektedir. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi 4+4 sistemiyle 8 yılda tamamlanan ve yıllık 50 bin dolara çıkana okul maliyetleri yoktur. Öğrencilerden beklenenler göreceli olarak daha basittir. Polonya’da tıp okumak isteyen öğrencilerin öncelikle IELTS ve TOEFL gibi sınavlara girip İngilizce seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra okullar öğrencileri Biyoloji ve Kimya ağırlıklı bir sınava tabi tutar. Bu sınavda yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler okulların hazırlık programlarına dahil olabilirler. Hazırlık programını başarıyla geçen öğrenciler bölüme direkt başlayabilirler. Polonya’da okuduğunuz müddette sadece teorik eğitimin yanı sıra zorunlu olarak Polonya’daki çeşitli hastanelerde çalışma imkanı da bulursunuz. Bu mezun olduktan sonra Polonya’da iş bulabilmeniz için size ayrıca bir imkan sağlar. Polonya’da Avrupa’da tanınırlığı olan bir tıp eğitimi görüp dil yeterliliğini sağladığınız takdirde Avrupa’nın herhangi bir yerinde mesleğinizi icra edebilirsiniz. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da mesleğini icra etmek isteyen öğrenciler de orada iki sene daha eğitim görüp, oradaki yeterlilik sınavı olan USMLE’i geçerek Kuzey Amerika ülkelerinde de mesleklerini icra edebilirler. Polonya’da Tıp eğitiminin ücreti ortalama olarak 14.000€’dur. ICES Turkey firması olarak Polonya’ya gitmek isteyen öğrencilerimize başvuru, konaklama ve vize hizmetinin yanında Polonya’daki partnerlerimiz sayesinde yerinde hizmet de verebilmekteyiz. Havaalanından karşılamadan başlayıp, öğrencilerin banka hesabı açmasına kadar yardımcı olmaktayız. 

ÇEKYA’DA TIP OKUMAK

Çekya 2004 yılında Avrupa Birliği’ne girdikten sonra hızlı bir kalkınmanın içine girmiştir. Avrupa’nın en düşük işsizlik oranlarından birine sahip olmakla beraber ucuz yaşam maliyetleri ve kaliteli eğitimiyle sadece Türkiye’den değil Avrupa’nın her yerinden öğrenci çekmektedir. Çekya’da tıp eğitimi alan öğrenciler Avrupa’nın her yerinde gerekli dil koşullarını sağladıkları takdirde mesleklerini tercih ettikleri ülkede icra edebilirler. Çekya’da tıp eğitimi denilince akla ilk gelen okul Charles Üniversitesi’dir. Charles Üniversitesi 1348 yılında kurulmuş ve sadece Çekya’nın değil aynı zamanda Dünya’nın en köklü üniversitelerinden birisidir. Çekya’nın en büyük ve uluslararası sıralamalarda en yukarıdaki okuludur. Beş farklı tıp fakültesi vardır. Her fakülte öğrencilere farklı bir uzmanlık sağlamaktadır. Diploması dünya çapında tanındığı için Charles Üniversitesi’nde Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nde de diplomalarını saydırmak için başvurabilirler. Eğitim süresi 6 Yıl olup okul ücretleri 11 bin ile 15 bin Euro arasındadır. Öğrenciler üniversiteye girebilmek için okulun yaptığı biyoloji ve kimya ağırlıklı sınava girmek zorundalardır. Bu sınavdan sadece IB veya A Level gibi uluslararası geçerliliğe sahip diploması olan öğrenciler ve SAT sınavına girmiş öğrenciler muaf olabilir. 

Ukrayna’da Tıp Okumak

Ukrayna Avrupa’da öğrencilere hem kabul şartları hem de kabul süreçleri konusunda en çok kolaylık sağlayan ülkedir. Okul ve yaşam maliyetlerinin en düşük olduğu ülkeler arasındadır. Ukrayna’da tıp eğitimi 6 yıl sürmektedir ve okulların Avrupa’da ve Türkiye’de denklikleri bulunmaktadır. Okullarda tıp eğitimi Ukraynaca, Rusça ve İngilizce dillerinden birinde verilmektedir. Dil yeterliliği sağlayamayan öğrenciler hazırlık sınıflarına başlayabilirler. Polonya, Macaristan gibi muadili olan ülkelerin aksine Ukrayna’da tıp okumak isteyen öğrenciler okullara sınavsız girebilirler. Ukrayna’da tıp fakültesi başvurularında diploma ve transkript yeterlidir. Kimi öğrenciler Ukrayna’yı Türkiye’deki tıp eğitimlerine geçiş olarak kullanmaktadır. Türkiye’deki sınavlarda tıp eğitimi almak için yeterli puana ulaşamamış öğrenciler, bir sene tıp eğitimi gördükten sonra Türkiye’deki tıp fakültelerine geçiş sağlamak için başvurabilirler. Odessa Devlet Üniversitesi, Kharziv Karazin Üniversitesi Ukrayna’da tıp eğitimi denilince akla gelen ilk üniversitelerdendir. Kharziv Karazin Üniversite’si dünya sıramalarında ilk 600’de bulunmaktadır. Ukrayna’da tıp eğitimi için fiyatlar okuldan okula ve eğitim diline göre çeşitlilik göstermektedir. İngilizce fiyatlar daha pahalı olmakla birlikte Ukrayna’da tıp eğitim fiyatları senelik 3.500 dolar ile 5.800 dolar arasında değişmektedir. Ukrayna özellikle dil bariyerinden ve öğrencilerin henüz ülkeyi tanımamalarından ötürü yeni gelen öğrenciler için zor olabilir. ICES Turkey olarak Ukrayna’daki partnerlerimiz üzerinden öğrencilerimize Ukrayna’ya gittiklerinde yerinde hizmet sağlıyoruz. Havaalanı karşılaması, oryantasyon süreci, okul ve yurt transferi dahil çeşitli hizmetleri yerinde sağlıyoruz. 

İtalya’da Tıp Okumak 

İtalya’da tıp okumak birçok öğrencinin hayalini süsleyen seçeneklerden bir tanesidir. Refah düzeyi, kültürü ve eğitim kalitesiyle uluslararası öğrenciler tarafından gözde ülkelerden bir tanesi İtalya’dır. İtalya’da tıp okuyan öğrenciler hem Avrupa’da hem de Türkiye’de denkliklerini rahatça alıp mesleklerini icra edebilirler. İtalya’da tıp okumak isteyen öğrenciler İtalya’nın ulusal sınavı olan IMAT sınavına girmek zorundadır. Bu sınavdan herhangi bir uluslararası diplomaya da sahip olsanız girmeniz gerekmektedir. İtalya’da tıp okumak isteyen öğrencilerin dikkat etmesi gereken konu ise sınavın Eylül’de gerçekleşiyor olmasıdır. Sınav Eylül’de olduğu için eğer öğrenci başka bir ülkede okula başvurmak isterse ondan vazgeçmek zorundadır zira Eylül ayı birçok ülkede okul başlangıcıdır. Eylül’de sınava girdikten iki hafta sonra sınav sonuçları açılanır. Öğrencilerin başvurmak istedikleri okullar arasında sıralama yapması gerekir. Okullar Ekim’de başladığı için öğrencilerin vize süreçlerini hızlıca halletmeleri gerekir. Okullar uluslararası öğrencilere ilk başta online eğitim görmeleri için izin vermektedir. İtalya’da tıp eğitimi masrafı 6.000 ila 8.000 Euro arasında değişmektedir. ICES Turkey ekibi olarak İtalya’da bu hızlı süreçte öğrencilerimize konaklama, vize ve başvuru süreçlerinde yardımcı olmaktayız. 

Didem Atıcıer
Eğitim Danışmanı
Yüksek lisans, lisans ve lise programları için danışmanlık yapmakta ve ofislerimiz için Koordinatörlük görevlerini yürütmektedir.
Bilgi Almak İçin Formu Doldurup Gönderin, Sizi Arayalım!
Hızlı İletişim İçin Hemen Arayın 444 2 203
Bilgi İste