İletişim İş Fırsatları Etkinlikler
28 Haziran 2023
8 Dakika
Yurtdışı Lisans Tamamlama

Türkiye'de ön lisans programını tamamlayan öğrenciler, lisans bölümlerinde kendi alanlarını tamamlama konusunda çeşitli engellerle karşılaşabilmektedir. Bu engeller, sınavlar, kontenjanlar veya tercih sınırlamaları şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durum, birçok kişinin, 2 yıl boyunca öğrendikleri alanda yurtdışında lisans programlarıyla eğitimlerini tamamlamayı tercih etmelerine neden olmaktadır.

Peki, lisans tamamlama nedir? Lisans tamamlama, öğrencilerin daha önce aldıkları lisans, ön lisans ya da yüksekokul programlarının ardından başka bir üniversitede kalan dersleri tamamlayarak lisans derecesi almalarını sağlar. Yurtdışında lisans tamamlama, öğrencilere farklı bir kültürde eğitim alma ve yeni akademik deneyimler kazanma imkanı sunar.

Yurtdışı sertifika ve diploma programları da bu bağlamda dikkate değer bir seçenektir. Bu programlar, öğrencilere belirli bir alanda uzmanlaşma ve sertifika veya diploma elde etme fırsatı sunar. Yurtdışında sertifika ve diploma programları, kısa süreli yoğun bir eğitim sürecini içerir ve genellikle belirli bir beceri veya mesleki alanda uzmanlaşmayı hedefler.

Avrupa'da, bir lisans programını tamamlamak isteyenler, başvurularını ilgili bölümde birinci sınıftan başlayarak yapabilirler.

Yurtdışında lisans tamamlama başvurusunda bulunmak için en önemli gereksinimlerden biri dil şartıdır. Başvuru yapılacak lisans programının eğitim dili ne ise, o dilde uluslararası geçerliliği olan bir dil sertifikasına sahip olmak gerekmektedir. Eğer dil seviyesi istenilen düzeyde değilse, üniversitelerin hazırlık bölümlerine başvurarak akademik dil gelişimi sağlanabilir. Bir yıllık hazırlık eğitimi tamamlandıktan sonra ilgili lisans programına başvurulabilir.

Yurtdışında lisans tamamlama, öğrencilere sadece eğitimlerini tamamlama imkanı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda farklı bir kültürü deneyimleme ve uluslararası bağlantılar kurma fırsatı da sunar. Bu deneyim, öğrencilere daha geniş bir perspektif kazandırabilir ve kariyer olanaklarını artırabilir.

Lisans Tamamlayabileceğiniz Yurtdışı Üniversiteleri

Yurtdışında, öğrencilerin lisans derecelerini tamamlamalarına olanak tanıyan dikey geçiş ve kredi transferi için fırsatlar sunan birçok üniversite vardır.

İşte programlarıyla tanınan bazı üniversiteler:

1.

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD): UC Berkeley, Kaliforniya'daki devlet üniversitesi öğrencileri için transfer sürecini kolaylaştıran Transfer Yolları programını sunar. Öğrenciler, topluluk kolejlerinde kazandıkları kredileri transfer edebilir ve bir lisans derecesine doğru eğitimlerine sorunsuz bir şekilde devam edebilirler

2.

Warwick Üniversitesi (Birleşik Krallık): Warwick, çok çeşitli lisans programları sunar ve kredileri aktarılabilir öğrencilerden gelen başvuruları memnuniyetle karşılar.Öğrenciler, giriş için başvurabilir ve daha önce kazandıkları kredilerin transfer için değerlendirilmesini sağlayabilir.

3.

Sidney Üniversitesi (Avustralya): Sidney Üniversitesi, öğrencilerin önceki çalışmaları için kredi almalarına ve ilgili lisans programlarına geçiş yapmalarına olanak tanıyan Önceki Öğrenim Kredisi programına sahiptir. Üniversite, her öğrencinin akademik geçmişini değerlendirir ve kredi transferi uygunluğunu belirler.

4.

Toronto Üniversitesi (Kanada): Toronto Üniversitesi, diğer üniversitelerden ve kolejlerden transfer öğrencileri kabul eder. Transfer Explorer aracı, öğrencilerin önceki derslerinin üniversitedeki belirli programlara nasıl aktarılacağını belirlemelerine yardımcı olur.

 

5.

Amsterdam Üniversitesi (Hollanda): Amsterdam Üniversitesi transfer öğrencilere ev sahipliği yapar ve bir kredi transfer politikası sunar. Derslerini önceden tamamlamış olan öğrencilerin kredileri değerlendirilebilir ve seçtikleri lisans programındaki belirli derslerden muaf tutulabilirler.

 

6.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Hong Kong): HKBTÜ, lisans eğitimlerinin bir kısmını başka bir yerde tamamlamış olan öğrencilerin başvurularını dikkate alır. Öğrenciler transfer kabulü için başvurabilir ve önceki akademik başarılarının kredi transferi için değerlendirilmesini sağlayabilir.

 

Sınavsız Lisans Tamamlama Bölümleri

Yurtdışında dikey geçiş veya sınavsız geçiş yoluyla tamamlanabilen, öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerini ve derece kazanmalarını sağlayan çeşitli üniversite programları bulunmaktadır.

İşletme: İşletme bölümlerinde önceden iş eğitimi veya ilgili deneyime sahip öğrenciler için genellikle transfer seçenekleri bulunur. Öğrenciler kredilerini transfer edebilir ve işletme, yönetim veya ilgili alanlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Mühendislik:Mühendislik bölümleri veya fakülteleri, önceden mühendislik dersi almış öğrenciler için dikey geçiş veya kredi transferi seçenekleri sunabilir. Öğrenciler, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği veya diğer mühendislik disiplinleri gibi alanlarda kredilerini aktarabilir ve eğitimlerine devam edebilirler.

Bilgisayar Bilimi/Bilgi Teknolojisi:Bilgisayar Bilimi veya Bilgi Teknolojisi bölümleri, genellikle bu alanlarda daha önce kurs veya deneyime sahip öğrenciler için transfer yollarına sahiptir. Öğrenciler kredilerini aktarabilir ve bilgisayar bilimi, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği veya ilgili disiplinlerdeki çalışmalarını tamamlayabilirler.

Sağlık Bilimleri: Sağlık bilimi bölümleri veya fakülteleri, sağlıkla ilgili alanlarda önceden kurs veya sertifika almış öğrenciler için transfer seçenekleri sunabilir. Öğrenciler kredilerini transfer edebilir ve hemşirelik, tıp bilimleri, halk sağlığı veya yardımcı sağlık meslekleri gibi alanlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Sosyal Bilimler/İnsani Bilimler: Sosyal Bilimler veya İnsani Bilimler bölümleri veya fakülteleri, psikoloji, sosyoloji, tarih, edebiyat veya dil gibi konularda daha önce dersleri olan öğrenciler için transfer seçeneklerine sahip olabilir. Öğrenciler kredilerini transfer edebilir ve çalışmalarını seçtikleri sosyal bilimler veya insani bilimler disiplinlerinde tamamlayabilirler.

Fen Bilimleri: Biyoloji, kimya, fizik veya çevre bilimleri gibi alanlar da dahil olmak üzere Fen Bilimleri bölümleri, bu alanlarda önceden dersleri olan öğrenciler için transfer seçenekleri sunabilir. Öğrenciler kredilerini transfer edebilir ve seçtikleri fen bilimleri disiplininde çalışmalarına devam edebilirler.

Yurtdışı Üniversitelerinde Lisans Tamamlamayla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

DGS ile yurt dışına geçiş olur mu?

DGS Türkiye'de, ön lisans programından lisans programına geçiş için yapılan bir sınavdır. Avrupa’da ön lisans bölümlerini lisans bölümlerine tamamlamak için Türkiye’deki DGS sınavına girme ve bu sınav belgesi ile başvurma gibi bir sistem söz konusu değildir. Yurt dışındaki üniversitelere geçiş için farklı prosedürler ve başvuru süreçleri geçerlidir.

2 yıllık bölümler yurtdışında geçerli mi?

Yurtdışında 2 yıllık mesleki programlar çeşitli mesleklerde orta düzeyde eleman yetiştirmek için teknik ve pratik bilginin birleştiği kapsamlı programlar olarak tasarlanmıştır.

Ülkemizdeki ön lisans programları genellikle üniversiteler tarafından sunulurken, yurtdışında çoğu ön lisans programı mesleki ve teknik eğitim için özel olarak kurulan kurumlar tarafından sunulmaktadır. Ülkeden ülkeye eğitim sistemleri ve program adları farklılık gösterse de, genellikle iki yıllık ön lisans programları "Community Colleges" veya "TAFE" olarak adlandırılmaktadır. Community College programları özellikle Kanada ve Amerika'da yaygın olarak sunulmaktadır.

Öğrenciler, eyaletlere göre değişen düzenlemelerle, Community Colleges veya devlet tarafından işletilen iki yıllık okullarda ön lisans derecesi alabilirler. Avustralya'da ise bu programlar "TAFE" olarak bilinmektedir. Bu programlar, öğrencilerin teknik eğitim almasını sağlayarak doğrudan kariyerlerine başlama imkanı sunmaları nedeniyle tercih edilmektedir.

Sınavsız lisans tamamlama hangi ülkelerde var?

DGS sınav puanınıza ya da mezuniyet puanınıza bakılmaksızın, Türkiye’deki 2 yıllık eğitiminizi, yurtdışında 4 yıllık lisans eğitimine tamamlayabilirsiniz. Hem de sene kaybetmeden! Ön lisans transkriptiniz ile yapacağınız başvuru sayesinde gitmek istediğiniz üniversite transkriptinizi inceleyerek sizi 2. ya da 3. sınıftan eğitime dahil etme imkanı sunabilmektedir.

Eğer en az intermediate seviyesinde İngilizce bilginiziz varsa; Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Ukrayna gibi ülkelerde herhangi bir sınava girmeden lisans tamamlama eğitimi yapabilirsiniz. İngilizce bilmiyorsanız eğer, Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan’da da İngilizce dilde lisans tamamlama eğitiminize başlayabilirsiniz.

Ayrıca, sınavsız lisans tamamlama sunan ülkelerden biri de  Türk kültürü ile son derece yakın olması ve İstanbul’a da 1 saatlik bir uçuş mesafesinde olmasıyla popüler bir tercih olan Makedonya’dır.

Yurtdışında lisans tamamlama ücretli mi?

Genel olarak, yurtdışında lisans tamamlama programları ücretlidir. Ancak, ücretler üniversite, program ve tercih edilen ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, bazı ülkelerde öğrencilere burs ve mali yardım imkanları sunulabilir.

Mehmet Emin Ünlü
Kıdemli Akademik Danışmanlık
Finans bölümünden dereceyle mezun olmuştur. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı firmalardaki deneyimine ek olarak 4 yıldır eğitim danışmanlık ve yönetimi alanında görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak yurt dışında yüksek lisans, lisans ve lise eğitimi ile ilgili danışmanlık sağlamakta, kendi yurt dışı ve çalışma deneyimleri ile öğrencilere destek olmaktadır. Geniş vizyon ve birikimiyle firmamızda kıdemli akademik danışmanlık görevini sürdürmektedir.
Bilgi Almak İçin Formu Doldurup Gönderin, Sizi Arayalım!
Hızlı İletişim İçin Hemen Arayın 444 2 203
Bilgi İste