İletişim İş Fırsatları Etkinlikler
12 Mart 2023
10 Dakika
GRE Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır?

GRE Nedir, Ne İşe Yarar?

GRE (Graduate Record Examinations) sınavı hem Amerika’da lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilerin, hem de Kanada’da lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilerin girmesi gereken seviye belirleme sınavıdır. Educational Testing Service (ETS) tarafından düzenlenen GRE çoğunlukla hedef kitlesi sosyal bilimler ve mühendislik bölümlerinde eğitim almak isteyen öğrencilerdir. GRE sınavına sadece Amerika ya da Kanada’da okuyan öğrenciler değil, Türkiye dahil 160’tan fazla ülkede eğitim gören öğrenciler başvuru yapabilir. Amerika’daki devlet üniversitelerinde yüksek lisans veya doktora eğitimi almak isteyen öğrenciler (ABD, Kanada ve birçok Avrupa ülkesinden gelen öğrenciler dahil) GRE sınavına girmekle yükümlüdür. Sınavın önde gelen amacı lisan mezunu öğrencilerin sözel, matematiksel ve kompozisyon yazma yeteneklerini ölçmektir. Fakat önemli bir nokta ise GRE sınavına girecek öğrencilerin minimum upper-intermediate (B2 seviye) veya üzeri bir seviyede İngilizcesi olması gerekir. 

GRE sınavını geçmek için belirli bir alt limit bulunmasa bile üniversiteler her bölüm için farklı GRE ortalamasına sahiptirler. Yani, tercihinize göre eğitim almak istediğiniz üniversiteler ve bölümlerin GRE ortalamalarını göz önüne almanız gerekmektedir. Her kurum farklı bir GRE skoru talep etse dahi yüksek bir GRE puanına sahip olmak size ABD’nin ve Kanada’nın en prestijli kurumlarında yüksek kalitede lisansüstü eğitim almanızı sağlar. Bunun yanı sıra, Amerika veya Kanada’da bulunun üniversiteler, öğrencinin mezun olduğu okuldan iyi bir ortalamasının olmasını ve SAT, GRE gibi sınavlardan iyi notlar almasını talep edebilirler. Yani, GRE sınavından başarı elde etmek size Kanada ve Amerika’da burslu eğitim alma imkanı da sunabilir. 

Ayrıca, GRE sınavına giren öğrencilerin edindiği puanın 5 yıl geçerliliğinin bulunmasıyla birlikte, öğrencilerin 12 ay içinde toplamda 5 kez GRE sınavına girmesi mümkündür.  Üstelik, sınava birden fazla giren öğrencilerin istedikleri sınav sonucu ile devam etme hakları vardır. Sınav sonuçlarını ise sınav gününden yaklaşık iki hafta sonra ETS hesabınızdan görmeniz mümkündür. 

GRE Sınavında Neler Sorulur? 

Sorular çoktan seçmelidir ve sınav yaklaşık 3 saat 30 dakikadır. 6 farklı bölümden oluşur ve 2. bölüm sonrası 10 dakikalık mola verilir. Fakat GRE sınavına yalnızca kağıt üzerinde değil, online olarak veya bilgisayar üzerinden girilmesi de mümkündür. Bilgisayar üzerinden girilen GRE sınavının süresi ise yaklaşık 3 saat 45 dakikadır. 6 bölümden oluşur ve kağıt üzerinde alınan GRE sınavından farklı olarak, 3. Bölümden sonra 10 dakikalık mola verilir. 

Sınav, yukarıda da belirtildiği gibi 6 bölümden oluşur. İlk bölümde iki farklı kompozisyon bulunur. Diğer beş bölüm ise ikisi sözel, ikisi sayısal ve biri de deneysel/ analitik olacak şekilde ayrılır. Deneysel bölüm hem sayısal hem de sözel ağırlıklı olabilir. Yani özetle GRE, 6 farklı bölümde 3 farklı alanı test eder.  

Bölümler için ayrılan süreler ise aşağıdaki tabloda verilmiştir

Bölüm

Zaman

Analytical Writing (Issue Task)

45 dakika

Analytical Writing (Argument Task)

30 dakika

Verbal

30 dakika

Quantitative

45 dakika

GRE General Test vs Gre Subject Test 

Sınav, GRE General Test ve GRE Subject Test olmak üzere iki farklı şekilde uygulanır. 

GRE General Test daha geniş kapsamlıdır ve ABD’de yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmuş tüm öğrenciler bu sınava tabi tutulur. GRE General Test ABD’de en zor sınavlar arasında olsa da sizlerin günümüz mezunları arasında nasıl öne çıkabileceğinizi ölçen bir sınavdır. Sınav, 3 farklı bölüme ayrılır. Bunlar sözlü muhakeme (verbal reasoning), nicel muhakeme (quantative reasoning), ve analitik yazma becerilerinizdir (analytical writing skills). 

 • Verbal Reasoning: Bu bölümde verilen metinlerin analiz edilip çıkarım yapılması gerekir.
 • Quantitative Reasoning: Geometri ve matematik sorularından oluşur.
 • Analytical Writing: Belirlenen konulara dair akademik anlatımlı kompozisyon yazmak gerekmektedir.

GRE Subject Test ise, 8 bilim dalında yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrencilerin seçtikleri alanda yeterli olup olmadıklarını ölçmek için yapılır. Bazı kurumlar hem GRE General hem de GRE Subject talep edebilirler. 

 • Biyokimya, Hücre ve Moleküler Biyoloji GRE Subject Testi: Yaklaşık 180 çoktan seçmeli soru içerir. Üç ana konu (Biyokimya, Hücre Biyolojisi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik) hakkında bilgi ölçer. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Biyokimya, Moleküler biyoloji ve Genetik skorları ağır basar. 
 • Biyoloji GRE Subject Testi: 5 şıklı yaklaşık 200 soru içerir. Üç ana konu (Hücre ve Moleküler Biyoloji, Organizma Biyolojisi, Ekoloji ve Evrim) hakkında bilgi ölçer. Sınav puanlandırılmasında Hücre ve moleküler Biyoloji soruları toplam skorun genellikle %33’ ünü, Organizma Biyolojisi soruları %33’ ünü ve Ekoloji ve Evrim soruları ise %34’ünü oluşturur.
 • Kimya GRE Subject Testi: Yaklaşık 130 çoktan seçmeli soru içerir. Periyodik tablo, bazı gerekli sabit sayılar ve SI birimleri çevrimleri için gerekli katsayılar test kitapçığına bulunur. Sorular temel matematik bilgisi ile çözülebildiği için hesap makinası kullanılmaz. Bu sınav dört ana konu (Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimyadır) hakkında bilgi ölçer. Sınav puanlandırılmasında Analitik Kimya soruları toplam skorun genellikle%15’ini, Anorganik Kimya soruları %25’ini, Organik Kimya soruları %30’unu, Fizikokimya soruları ise %30’unu oluşturur.
 • Bilgisayar Bilimi GRE Subject Testi: Yaklaşık 70 çoktan seçmeli soru içerir. Software sistemleri ve Metodolojisi, Bilgisayar organizasyon ve Mimarisi, Teori ve Matematik Altyapısı konularında bilgi ölçer. Sınav puanlandırılmasında Software sistemleri ve metodolojisi soruları toplam skorun genellikle %40’ını, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi soruları toplam skorun genellikle %15’ini, Teori ve matematik altyapısı soruları toplam skorun genellikle%40’ını ve diğer başlıklar soruları toplam skorun genellikle %5’ini oluşturur.
 • Matematik GRE Subject Testi: Yaklaşık 66 çoktan seçmeli soru içerir. Çoğu soru zorluk derecesi lisans eğitimine eşittir. Sınav sorularının yaklaşık yarısı temel matematik bilgisi, %25’lik kısmı cebir, kalan sorular ise matematiğin diğer önemli konularını içermektedir. 
 • Fizik GRE Subject Testi: 5 seçenekli yaklaşık 100 soru içerir. Lisans eğitimindeki fizik bilgisi ile cevaplanabilir zorlukta sorulardır. SI ölçü birimleri kullanılır. Gerekli olabilecek sabit sayılar ve birimler arası çevirim katsayıları sınav kitapçığında verilir. GRE fizik sınavı klasik mekanik, elektromanyetizma, optik ve dalga, termodinamik ve statik mekanik, kuantum mekaniği, atom fiziği, izafet teorisi, laboratuvar metotları gibi konuları kapsar. 
 • Psikoloji GRE Subject Testi: 5 şıklı yaklaşık 205 çoktan seçmeli soru içerir. Deneysel ve doğal psikoloji bilimi soruları puanlandırmanın %40’lık bölümünü, Sosyal veya sosyal bilimler eğilimli sorular puanlandırmanın %43’lük bölümünü, diğer konular ise %17’lik bölümünü kapsar.
 • İngiliz Edebiyatı GRE Subject Testi: Yaklaşık 230 soru içerir. Sorular, şiir, drama, biyografi, kompozisyon, kısa hikayeler, roman, kritikler, edebi teoriler ve dil tarihi konularından hazırlanır. 

GRE Puanlama Sistemi

Yukarıda da belirtildiği üzere, GRE sınavı mantık, matematik, problem çözme ve temel bilgisi ağırlıklı bir sınavdır. Sözel ve sayısal kısımların değerlendirilmesi hemen yapılsa bile kompozisyon kısmının sonuçlandırılması daha detaylı incelenmesi gerektiği için daha uzun sürebilir. 

Bazı okullar için diğerlerine kıyasla daha yüksek GRE puanına ihtiyacınız olduğunu unutmamak gerekir. Genel olarak belirli bir kriter olmasa dahi, iyi bir GRE puanına sahip olmak demek nicel akıl yürütme bölümü için ortalama GRE puanı 153.39, sözlü akıl yürütme bölümü için 150.37 ve analitik yazımda 3,58 olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda aldığınız puana göre ne kadar başarı elde edeceğiniz yüzdelik olarak verilmiştir. 

Sınav Sonucu 

Verbal Reasoning (Sözlü Akıl Yürütme) Yüzdelik Kısım

Quantitative Reasoning (Nicel Akıl Yürütme) Yüzdelik Kısım

170

99

96

169

99

93

165

95

81

160

85

67

158

78

61

155

66

51

152

52

40

150

43

33

145

24

17

142

16

10

132

2

1

GRE Sınav Başvurusu, Sınav Ücreti ve Sınav Tarihleri

GRE sınavı Educational Testing Service (ETS) tarafından organize edilir. GRE sınav başvurularını online olarak ETS’nin web sitesinden yapmak mümkündür.  ETS üzerinden sınav notlarına ve diğer hizmetlere de ulaşabilirsiniz. Fakat öncelikle, ETS’nin kendi sitesinde bir hesap oluşturmaya ihtiyacınız var.  Hesap oluşturduktan sonra ise bulunduğunuz şehre göre hem sınav tarihi hem de sınav merkezi seçmeniz mümkündür. GRE sınavına İstanbul, İzmir ve Ankara’da bilgisayar üzerinden girilebilir. Sınava gireceğiniz gün dikkat edilmesi gereken şey ise kayıt olduğunuz isim ve soy isim bilgileri ile kimliğinizde yer alan isim soy isim bilgilerinin tutarlı olmasıdır.

Sınava 1 yıl içerisinde 5 kez girmeniz mümkündür. Fakat her 2 sınavın arasında 21 gün süre olması gerekir. Ayrıca, sınavlara en az 1 ay öncesinden başvuru yapmak tavsiye edilir. Sınavdan 15 gün öncesinde kadar sınav kaydınızı yeniden planlamak veya iptal etmek mümkündür. 

GRE sınav ücretleri hangi ülkede sınava gireceğinize göre değişiklik gösterebilir. ETS’nin kendi sitesinden edinebileceğiniz en güncel verilere göre, Türkiye’de GRE sınav ücreti $220 olarak belirtilir. Bazı ekstra hizmetlerin dahil edilmesiyle fiyatta artış olabilir. Eğer sınav merkezinizi değiştirmek isterseniz ödemeniz gereken tutar $50’dır. 

Kağıt üzerinden GRE Subject Testine giriş tarihleri eylül, ekim ve nisan aylarıdır. GRE sınavına kağıt üzerinden girmek isterseniz belirtilen tarih 8 Nisan 2023’tür. Bunun için Mart 2023 başında sınava kayıt yaptırmanız gerekir. Eğer GRE sınavına bilgisayar üzerinden girecekseniz, tüm yıl boyunca haftanın 7 gününü kapsayacak şekilde istediğiniz bir tarihte sınava girebilirsiniz. 

Aylin Ceyla Çengelli
Akademik Danışmanlık
İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından eğitim alanında kendini geliştirmek için başta eğitim koçluğu olmak üzere çeşitli seminerlere katılmıştır. Yurtdışı eğitim alanında 5 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Bu tecrübesini hem lise öğrencileri hem de lisans öğrencilerinin yurtdışı eğitim planlanmasını onlarla yaparak danışanları ile paylaşmaktadır. Ek olarak, küçük yaş grubu öğrenciler için de uzun ya da kısa süreli yurtdışı eğitim planlarının yönlendirmesini yapmaktadır. Firmamızda akademik danışmanlık görevini sürdürmektedir.
Bilgi Almak İçin Formu Doldurup Gönderin, Sizi Arayalım!
Hızlı İletişim İçin Hemen Arayın 444 2 203
Bilgi İste