İletişim İş Fırsatları Etkinlikler
30 Nisan 2023
15 Dakika
Amerikan Eğitim Sistemi Nasıl?

Amerikan eğitim sistemi, dünya genelindeki en karmaşık ve çeşitlilik gösteren sistemlerden biridir. Her eyaletin farklı eğitim yasaları ve düzenlemeleri vardır ve bu da öğrencilerin deneyimlerinin büyük ölçüde değişmesine neden olur. Ancak genel olarak, Amerikan eğitim sistemi üç seviyeye ayrılmıştır: ilkokul, ortaokul ve lise.

İlkokul, genellikle 5-11 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmıştır ve anaokulundan sonra gelir. İlkokul, öğrencilere temel okuma, yazma ve matematik becerileri kazandırmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, sosyal beceriler, bilim ve tarih gibi diğer temel konular da öğretilir. Ortaokul, genellikle 11-14 yaş arasındaki öğrencilere yöneliktir ve ilkokulda öğretilen temel becerilerin üzerine inşa edilir. Ortaokul, öğrencilere daha derinlemesine bir matematik, bilim, tarih ve İngilizce öğrenme fırsatı sunar. Ayrıca, öğrenciler, müzik, sanat, spor ve diğer ilgi alanlarına göre seçmeli dersler de seçebilirler. Lise, genellikle 14-18 yaş arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır ve öğrencilere kolej veya üniversiteye hazırlanmaları için son derece önemlidir. Lisede öğrenciler, matematik, bilim, sosyal bilimler, İngilizce ve yabancı dil gibi bir dizi zorunlu derslerin yanı sıra, ilgi alanlarına göre seçmeli dersler de seçebilirler. Lise, öğrencilere bir dizi spor, sanat ve müzik faaliyeti sunar ve ayrıca öğrencilere liderlik, takım çalışması ve diğer sosyal becerileri kazandırmaya çalışır.

Amerikan eğitim sistemi, öğrencilerin başarılarını ölçmek için standartlaştırılmış bir test sistemi kullanır. En yaygın olarak kullanılan testler arasında ACT ve SAT yer alır. Bu testler, kolej ve üniversiteler tarafından kabul edilmek için gereklidir ve öğrencilerin okuldaki performanslarını ve yeteneklerini ölçmek için kullanılır.

Amerikan Eğitim Sisteminin Misyonu ve Özellikleri

Amerikan eğitim sistemi, temel olarak, öğrencilere hayatları boyunca sürecek bir öğrenme süreci boyunca gerekli olan temel bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlar. Bu süreç, öğrencilerin hem kişisel hem de akademik gelişimlerini desteklemeye yöneliktir. Amerikan eğitim sistemi, öğrencilerin sadece temel okuma, yazma ve matematik becerilerini kazanmalarına odaklanmaz. Aynı zamanda, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçim yapabilecekleri bir dizi seçmeli ders sunar. Bu sayede, öğrenciler kendilerini geliştirme ve ilgi alanlarını keşfetme fırsatı bulurlar. Amerikan eğitim sistemi ayrıca, öğrencilere sosyal, duygusal ve kişisel beceriler kazandırmaya odaklanır. Liderlik, takım çalışması, iletişim ve problem çözme becerileri gibi beceriler, öğrencilerin hayatlarının her alanında başarılı olmalarına yardımcı olur. Öğrencilerin birlikte çalışma, tartışma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini teşvik eden bu sistem sayesinde, öğrenciler akranlarıyla etkileşime girerek farklı bakış açıları kazanır ve dünya görüşlerini genişletirler.

Bunun yanı sıra, Amerikan eğitim sistemi, öğrencilere öğrenmeyi öğrenme becerilerini kazandırmayı hedefler. Öğrenciler, sadece öğrendikleri bilgileri tekrarlamak yerine, bilgiyi anlama, analiz etme ve sentezleme becerilerini kullanarak öğrenmeleri teşvik edilir.

Sonuç olarak, Amerikan eğitim sistemi, öğrencilere temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen bir misyona sahiptir. Öğrencilere seçim yapma özgürlüğü, eleştirel düşünme becerileri ve öğrenmeyi öğrenme becerileri kazandırarak, hayatları boyunca öğrenme ve başarı için gerekli olan araçları sağlamaya çalışır. Ayrıca Amerika dünyanın en iyi üniversitelerinden birçoğuna da ev sahipliği yapmaktadır.

Müfredat ve Ders İçerikleri

Amerikan eğitim sistemi, müfredat ve ders içeriklerinde belirli bir standardizasyon sağlamaktadır. Ancak, her eyaletin ve hatta her okulun kendi müfredatını belirleme özgürlüğü vardır. Bu nedenle, Amerikan eğitim sistemi, müfredat ve ders içeriklerinde bir dereceye kadar farklılıklar gösterir. Temel olarak, Amerikan eğitim sistemi, öğrencilere matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, okuma, yazma ve dil sanatları gibi temel dersler sunar. Ancak, bazı eyaletler veya okullar, öğrencilere müzik, görsel sanatlar, yabancı dil, bilişim teknolojileri ve fiziksel eğitim gibi diğer dersler de sunabilir.

Ayrıca, müfredat ve ders içeriklerinde, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, analitik düşünme ve araştırma becerileri kazanmalarına yardımcı olan bir yaklaşım benimser. Bu nedenle, öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif olarak yer almaları ve kendilerine bir şeyler katmaları teşvik edilir. Amerikan eğitim sistemi, öğrencilere sadece temel bilgi ve becerileri öğretmekle kalmaz, aynı zamanda kültürler arası anlayış, kişisel gelişim ve sosyal sorumluluk gibi konularda da eğitim verir. Bu nedenle, öğrencilere farklı kültürlerin ve toplumsal düzenlerin nasıl işlediği hakkında bilgi verilir ve kültürel farklılıklara saygı gösterme ve sosyal adaleti destekleme becerileri kazandırılır.

Eğitim Süresi

Amerikan eğitim sistemi, çoğu ülkeye kıyasla daha uzun bir eğitim süresi sunmaktadır. Temel eğitim, ilkokuldan ortaokula kadar 8 yıl sürer ve genellikle 6-14 yaş arası öğrencilere verilir. Daha sonra, lise eğitimi, 4 yıl sürer ve genellikle 14-18 yaş arası öğrencilere verilir. Ayrıca üniversite eğitimi için de birçok fırsat sunar. Öğrenciler, lisans eğitimi almak için dört yıllık bir kolej veya üniversiteye başvurabilirler. Ayrıca, 2 yıllık bir kolej veya topluluk koleji de seçenekler arasındadır ve bu kolejlerde öğrenciler, birçok farklı alan için teknik ve mesleki eğitim alabilirler. Amerika’da öğrencilere ayrıca yüksek lisans ve doktora gibi ileri düzeyde eğitim alma fırsatı da sunar. Bu nedenle, Amerikan eğitim sistemi, öğrencilerin hayatları boyunca öğrenme sürecini sürdürmelerine ve her seviyede eğitim almalarına olanak tanır.

Amerikan eğitim sistemi, öğrencilere uzun bir eğitim süresi sunar ve her seviyede eğitim alma fırsatı verir. Bu nedenle, öğrencilerin kariyerleri boyunca öğrenmelerini sürdürmelerine yardımcı olur ve hayatları boyunca gelişmelerine olanak tanır.

Eğitim Ortamı

Amerikan eğitim sistemi, öğrencilerin öğrenmelerini destekleyen birçok farklı eğitim ortamı sunar. Bu ortamlar, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine göre çeşitlilik gösterir. Öğrencilerin çoğu, sınıf ortamlarında eğitim alırlar. Sınıflar, öğrencilerin bir öğretmenle birlikte öğrenme materyallerini paylaştıkları yerlerdir. Sınıflarda, öğrenciler genellikle bir sınıf arkadaşı veya bir grupla birlikte çalışarak, öğretmenin verdiği görevleri tamamlarlar. Ayrıca, sınıflar, öğrencilere sosyal becerilerini ve işbirliği yapma yeteneklerini geliştirmeleri için de fırsat sunar. Amerika’daki okullar ayrıca öğrencilere bireysel çalışma için uygun ortamlar da sunar. Bu ortamlar, öğrencilerin ders materyallerini öğrenmek, araştırmak ve anlamak için kütüphaneler ve diğer öğrenme merkezleri gibi yerleri kullanmalarına olanak tanır. Amerika okulları öğrencilerin öğrenme deneyimlerini genişletmek için okul dışı etkinliklere de odaklanır. Öğrenciler, okul müzikalleri, spor takımları, öğrenci kulüpleri ve diğer sosyal aktivitelerle ilgilenerek, sosyal becerilerini ve liderlik yeteneklerini geliştirebilirler. Amerikan eğitim sistemi, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli eğitim ortamları sunar. Bu ortamlar, öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemelerine, sosyal becerilerini geliştirmelerine ve liderlik yeteneklerini sürdürmelerine olanak tanır.

Ev Ödevleri

Amerikan okullarında ev ödevi, öğrencilerin sınıfta öğrendikleri konuları daha derinlemesine öğrenmeleri ve anlamaları için önemli bir bileşendir. Ev ödevleri, öğrencilerin öğretmenlerinin verdiği talimatlar doğrultusunda, okul dışında yapmaları gereken öğrenme aktiviteleridir. Ev ödevi türleri, öğrencinin aldığı dersin türüne, sınıf düzeyine ve öğretmenin tercihine göre değişebilir. Örneğin, matematik dersinde öğrenciler, problem setleri çözmek, alıştırmalar yapmak veya projeler hazırlamak gibi ev ödevleri alabilirler. İngilizce dersinde öğrenciler, kitap okuma, yazı yazma veya dilbilgisi alıştırmaları yapabilirler.

Amerikan eğitim sisteminde ev ödevi verme sıklığı ve miktarı, okul, öğretmen ve ders programına göre değişir. Bazı okullar, her gün ev ödevi verirken, bazıları haftada bir kez veya daha az verir. Ayrıca, öğrencilerin aldığı dersin zorluğuna bağlı olarak, ev ödevlerinin süresi de değişebilir. Öğrencilerin ev ödevlerini tamamlamaları için genellikle belirli bir süre verilir ve öğrencilerin evde çalışmaları için gerekli materyalleri sağlamaları beklenir. Öğretmenler, ev ödevleri için yönergeler ve kaynaklar sağlar ve öğrencilerin ev ödevlerini tamamlayıp tamamlamadığını kontrol eder.

Sınavlar ve Notlar

Amerikan eğitim sistemi, öğrencilerin akademik performanslarını ölçmek için çeşitli sınavlar ve değerlendirme yöntemleri kullanır. Bu sınavlar ve değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirmenin yanı sıra, öğrencilerin hangi konularda daha fazla çalışmaları gerektiği konusunda öğretmenlere de yol gösterir. Amerikan okullarında sınav türleri, dersin türüne, sınıf düzeyine ve öğretmenin tercihine göre değişebilir. Örneğin, matematik dersinde öğrenciler, test veya problem setleri çözerken, İngilizce dersinde öğrenciler, yazı yazma veya okuduğu bir kitap hakkında bir rapor hazırlayabilirler. Ayrıca, öğretmenler, sınav tarihlerini ve sınavlar için hazırlanma yönergelerini önceden öğrencilere bildirir.

Amerikan okullarında öğrencilerin başarılarını ölçmek için kullanılan bir diğer yöntem de notlardır. Notlar, öğrencilerin aldıkları sınavların ve diğer değerlendirme yöntemlerinin sonucunda verilir. Genellikle, not sistemi A'dan F'ye kadar olan harf notları kullanır ve her notun bir numarasal karşılığı vardır. Örneğin, A harf notu için genellikle 90-100 arasındaki notlar, B harf notu için 80-89 arasındaki notlar verilir. Amerikan eğitim sistemi, öğrencilerin notlarına ve sınav sonuçlarına dayanarak, öğrencilerin akademik performansını değerlendirir ve öğrencilere gerektiğinde ek destek sağlar. Ayrıca, öğrencilerin notları, öğrencilerin kolej veya üniversite başvurularında kullanılan önemli bir kriterdir.

Amerika’da Lisans Eğitimi

Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en saygın üniversitelerine ev sahipliği yapmaktadır ve bu nedenle dünya genelinde birçok öğrenci üniversite eğitimi için Amerika'yı tercih etmektedir. Amerika'da üniversite eğitimi, genellikle 4 yıl sürer ve öğrenciler, birçok farklı konuda lisans derecesi alabilirler. Birçok Amerikan üniversitesi, yüksek kaliteli lisans eğitimi sunar ve öğrenciler, mezuniyet sonrası kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlamak için gerekli becerileri öğrenirler. Lisans eğitiminde öğrenciler, geniş bir yelpazede dersler alırlar ve özellikle ilk iki yılda, genel eğitim dersleri de dahil olmak üzere birçok farklı konuda dersler alırlar. Öğrenciler, sonraki yıllarda daha spesifik dersler alır ve lisans derecesi için gereken tüm dersleri tamamlarlar.

Amerika'da üniversite eğitimi oldukça pahalı olabilir, ancak birçok öğrenci için burslar ve maddi destek imkanları mevcuttur. Öğrenciler, federal ve eyalet düzeyindeki bursları, üniversite burslarını ve diğer maddi destek programlarını araştırabilirler. Ayrıca, Amerika’da eğitim bursu, birçok Amerikan üniversitesi tarafından yabancı öğrencilere de sunulmaktadır. Amerika’daki birçok üniversite, öğrencilere lisans eğitimlerini tamamlamak için çeşitli fırsatlar sunar. Örneğin, öğrenciler, lisans eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışındaki bir üniversitede veya staj yaparak tamamlayabilirler. Ayrıca, öğrenciler, lisans eğitimleri sırasında çeşitli kulüplere veya organizasyonlara katılarak, sosyal ağlarını geliştirebilirler ve ilgi alanlarına uygun faaliyetlere katılabilirler.

Amerika’da Lisansüstü Eğitim

Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en saygın lisansüstü eğitim programlarına sahip ülkelerden biridir. Lisansüstü eğitim, öğrencilere bir lisans derecesinden sonra daha derinlemesine bilgi ve uzmanlık sağlar ve özellikle akademik, araştırma ve işletme alanlarında kariyerlerini ilerletmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Amerikan’ın en iyi üniversiteleri, lisansüstü eğitim programlarını doktora, yüksek lisans ve sertifika programları gibi birçok farklı şekilde sunarlar. Yüksek lisans programları, öğrencilere bir konuda daha derinlemesine bilgi sağlar ve genellikle 1-2 yıl sürer. Öğrenciler, yüksek lisans programlarına genelde lisans derecelerinin aynı veya benzer bir alanda olması gerekmektedir. Doktora programları ise genellikle en az 4-5 yıl sürer ve öğrencilere yüksek seviyede araştırma, yazma ve öğretme becerileri kazandırır. Öğrenciler, doktora programlarında kendi araştırmalarını yaparlar ve tez veya proje yazarak öğretmenlik veya araştırmacı olarak kariyerlerini sürdürebilirler.

Amerika'da yüksek lisans eğitimi oldukça pahalı olabilir, ancak birçok üniversite, burslar ve maddi destek programları sunar. Lisansüstü öğrencileri, genellikle burs ve maddi destek programlarına başvurabilirler ve ayrıca araştırma veya öğretme asistanı pozisyonları gibi üniversite içi iş imkanları da mevcuttur. Lisansüstü eğitimde öğrenciler, genellikle daha spesifik dersler alırlar ve daha özel konulara odaklanırlar. Ayrıca, birçok üniversite, lisansüstü öğrencileri çeşitli konferans, seminer ve araştırma projelerine katılmaya teşvik eder.

Amerika'da lisansüstü eğitim, öğrencilere bir lisans derecesinden sonra daha derinlemesine bilgi ve uzmanlık sağlar. Lisansüstü programlar doktora, yüksek lisans ve sertifika programları şeklinde sunulur ve öğrencilere kariyerlerinde ilerlemeleri için gereken becerileri kazandırır. Burslar ve maddi destek programları mevcuttur ve öğrenciler, çeşitli konferans, seminer ve araştırma projelerine katılmaya teşvik edilir.

Amerika’da İlk ve Ortaokul Seviyesinde Eğitim

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilkokul, genellikle 6 ila 11 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmıştır. Ortaokul ise, genellikle 12 ila 14 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmıştır. İlkokul ve ortaokul, Amerikan eğitim sisteminde zorunlu eğitimin temel aşamalarıdır.

İlkokul ve ortaokul seviyesinde eğitim, öğrencilere temel okuma, yazma ve matematik becerileri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra, bilim, sosyal bilimler, yabancı dil, güzel sanatlar ve fiziksel eğitim gibi konular da dahil edilir. Amerikan ilkokulları ve ortaokulları, öğrencilere aktif öğrenme fırsatları sunarlar. Öğrenciler, sınıf içi tartışmalar, projeler, araştırmalar ve pratik uygulamalar gibi çeşitli öğrenme yöntemlerini kullanarak öğrenirler. Ayrıca, okul dışı etkinlikler ve kulüpler, öğrencilerin öğrenme sürecine katılımlarını teşvik eder.

Amerikan ilkokulları ve ortaokulları, öğrencilerin akademik başarılarını ve gelişimlerini izlemek için sık sık sınavlar yaparlar. Bu sınavlar, öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşıp ulaşamadıklarını ve müfredatla ilgili zayıf noktalarını belirlemek için kullanılır. Amerikan ilkokulları ve ortaokulları ayrıca, öğrencilerin davranışları, öğrencilerin liderlik ve öz disiplin becerileri gibi sosyal ve kişisel gelişimlerini izlemek için değerlendirme yöntemleri kullanırlar. Bu, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerine de odaklanarak, öğrencilerin bütüncül bir eğitim deneyimi yaşamasını sağlar.

Amerika’da ilk ve ortaokul seviyesinde eğitim sistemi, öğrencilerin eğitim yolculuklarının başlangıcında temel bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olan önemli bir rol oynamaktadır. Bu seviyelerde öğrencilere, temel öğrenme becerileri yanı sıra, sosyal ve duygusal becerileri de geliştirmeleri için fırsatlar sunulmaktadır.

Mehmet Emin Ünlü
Kıdemli Akademik Danışmanlık
Finans bölümünden dereceyle mezun olmuştur. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı firmalardaki deneyimine ek olarak 4 yıldır eğitim danışmanlık ve yönetimi alanında görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak yurt dışında yüksek lisans, lisans ve lise eğitimi ile ilgili danışmanlık sağlamakta, kendi yurt dışı ve çalışma deneyimleri ile öğrencilere destek olmaktadır. Geniş vizyon ve birikimiyle firmamızda kıdemli akademik danışmanlık görevini sürdürmektedir.
Bilgi Almak İçin Formu Doldurup Gönderin, Sizi Arayalım!
Hızlı İletişim İçin Hemen Arayın 444 2 203
Bilgi İste